تبلیغات
Hate Us - پاک خواهد شد!
Hate Us
 پاک خواهد شد!
سلام
دو نکته را عرض می کنم:

1- برای نوشتار بعدی من تصمیم گرفتم از SepticFlesh بنویسم.اگر شما هم کار این گروه را می 

پسندید آهنگ مورد علاقتان را بگویید ، اگر نه که گروهی دیگر پیشنهاد کنید.

2- فن پیچ مونسپلی که بنده در فیسپوک دارم شدیدا چشم انتظار شصت شماست:

http://www.facebook.com/moonspell.iranian.street.team

کامکار بمانید و رها.

نظر نظر دوستان