تبلیغات
Hate Us - Katatonia
Hate Us
 Katatonia

سلام
این اولین نوشتار وبلاگ جدید است كه قبلی از دسترس خارج شد.
این بار از آلبوم Dead End Kings محصول 2012 از گروه Katatonia خواهم نوشت.
كاتاتونیا نیازی به معرفی ندارد ، گروهی سوئدی با طرفدارانی بی شمار.تقریبا همه از كارهایشان آهنگهایی مثل July یا My twin را شنیده اند.

آلبوم امسال آنها "پادشاهان بن بست" فوق العاده است.پر از احساس و نزدیك.تعادلی بین حرف های تازه و گلایه های همیشگی.
پیشنهاد من این است كه كاتاتونیا را اول بشنویدش بعد شعرهایش را بخوانید.برای من كه انگار شاعر نیمی از شعرش را در میان سكوت ها و لحن خواندنش پنهان كرده است.
آنچه پیش از ترجمه ها باید به آن اشاره كنم دخل و تصرف هایم به ترجمه هاست.بزرگواری كنید نادیده اش بگیرید كه شعرهای كاتاتونیا به سادگی زیباست.
----------
نخستین برگردان ترك چهارم آلبوم The Racing Heart است.
موسیقی جذاب
داستان شعر برای من ، داستان از دست دادن عزیزی گرفتار بیماریست.لرزش ضربان قلب روی مانیتور ، قرینطینه و حتی تصور مراسم تدفین شاعر پس از خودكشی...

The Racing Heart
قلب مجنون

White sun
خورشید سپید
Spring of wealth
مملو از دارایی
Came for a good time
آمدی تا (در كنار من) خوش باشی
It's not what I have
اما (انگار) آنچه می خواهی در توانم نیست

Vibrate
می لرزد
Life on the line
نبض روی خط
My racing heart
قلب دیوانه من
Your vaccant mind
فكر همیشه محتاط تو

If I sow a wind now
اگر باد بكارم
I will reap a storm
فردا طوفان درو خواهم كرد
You saw me sliding
دیدی چگونه در خود ته نشین می شوم
away from the sun
دور از خورشید...
And tomorrow Who will come
و فردا چه كسانی خواهند آمد
And put their hand over mine
و دستشان را بر دستان من می كشند
Mine with the burning shape of a gun
دستی سوخته كه به شكل تفنگی درآمده

Washed out
بی رنگ و تار و پود
Soul of money
هر چه پول در دنیاست
Couldn't keep the fire
نتوانست آتش را زنده نگاه دارد
It's not what I do
من برای اینكار نیامده ام

Vibrate
افسار گسیخته
Life on the line
زندگی (ام) روی خط
My racing heart
قلب دیوانه ام
It's all I find
تمام آنچیزیست كه برایم مانده

Inside the sickness
در آغوش بیماری
Rest
آرام بگیر
---------------
یازدهمین آهنگ آلبوم "نامه های مرده" بی شك یكی از سه آهنگ عالی آلبوم است.به نسبت آهنگ های دیگر آلبوم تمپوی بالاتری دارد.گرم و تلخ.
ملودی خواندن را در قسمت سرود از دست ندهید.
داستان شعر برای من ، داستان یك مترسك است...

Dead Letters
نامه های مرده

Vexation
اضطراب
Internal void
پوچی بی انتها
My dreams
خواب های من
Are getting darker and darker
روز به روز تاریك تر و وحشتناك تر می شوند

Dim my lights
بپوشان چراغ هایم  را
Time is frail
زمان شكستنی ست
You shut my mind
خفه كردی فكرم را
Trapped and choked
اسیر و بی نفس
Erased my trail
رد پایم را پاك كردی
Split the chest
سینه ام را بشكاف
My heart couldn t feel more pale
قلب من دیگر از این كرخت تر نمی شود
Only once
شاید برای یك بار
Could I see clear
من  هم(آنچه تو می بینی را) شفاف ببینم

[سرود]
This life before me
این زندگی كه مقابل من است
Its blood runs so still
خون درونش از جهش افتاده
The call of the bird
صدای پرندگان
The song that makes the hours go
آهنگیست كه زمان را می گذراند

The change Inactive
تغییر ، بی تاثیر
Dead letters
نامه هایی كه
Form these words
از این كلمات بی جان تر می شوند

Dim my lights
چراغ هایم را بپوشان
One by one
یكی پس از دیگری
The sordid pale
یك رنگ پریدگی لعنتی

Broken run
با پاهایی شكسته
Confined in escape
نا توان از فرار
On burnt grass
روی چمن های سوخته
Below the crest
زیر یك كلاه آفتاب گیر
Liar in wait for the ending
دروغگویی در انتظار مرگش نشسته...
----------
هفتمین ترك ، Ambitions.
داستان شعر برای من ، داستان تنهایی و جداییست.داستان طنابی كه از درخت سپیدار آویزان می شود تا اوضاع بهتر شود...
من عاشق  3:37 به بعدم.فوق العادست!

Ambitions
انگیزه ها

Hear my thin voice
صدای ناتوانم را بشنو
Hear my words fall down
بشنو كه كلمات از دهانم می ریزند
See my ambitions fade out
بنگر (چگونه) انگیزه هایم محو می شوند
Had so much better time
چه روزگار خوبی داشتم

At night walking on the tracks
گذشتن از كوچه ها در میانه های شب
Changed my perspective
نگاهم را تغییر داده
Idle hands with wounds and cracks
دستانی بیهوده با چروك و زخم
Stale and infected
كهنه و مریض

We cast a veil
ما حجابی بافتیم
The memories are faint
خاطره ها به سختی قابل تشخیص اند
Still so in love with you
و هنوز چقدر عاشقت هستم

She danced this strife
این درد را او بر پا كرد
Kicked the life
زندگی را بیرون كرد
I feel this weight upon my heart
غصه ایی بر سینه ام سنگینی می كند

Indecision Sow the seed
تردید ، آغازگر (این جدایی) بود
Aspirations never within reach
به امیدها نرسیدیم
At night there is no other view
شب ها منظره ای دیگری نیست
Sing a song for the ones who never made it
ترانه ایی بخوان برای كسانی كه طاقت نیاوردند

In the ward under yellow lights
زیر نور زرد اتاق های تیمارستان
Under linden trees I am transparent
زیر درختان سپیدار من نادیدنی ام
And led to believe that things will change if I go away
و كاری می كنم تا باور كنی اوضاع عوض می شود اگر من نباشم
Lowering sky under which we go
آسمان سقفش كوتاه است هر جا كه ما برویم

Constant noise behind the overcoming
صداهای ممتد از تحمل من خارج است
I had no choice but to rearrange
راهی جز دوباره از اول شروع كردن ندارم
The scars open
زخم ها باز می شوند
I am not allowed to understand
من حق ندارم بفهمم
I take it as you are not coming back
می گذارمش به حساب اینكه برنخواهی گشت
-------------
برای خواندن ترجمه ترانه های Hypnone و The Act Of Darkening روی "ادامه مطلب" كلیك كنید.
كاش ترجمه ها كم غلط باشند و پسندیده باشید.
دوستان وبلاگ این IDرا در یاهو Add كنند تا اگر این وبلاگ هم از دسترس خارج شد بتوانم با آنها در تماس باشم: Soulsick20

ممنون از عزیزانی كه در نوشته پیشین نظر گذاشته بودند.كاتاتونیا انتخاب شما بود.گروه بعدی را انتخاب كنید.

كامكار بمانید و رها.

Hypnone...یعنی چه؟
اگر از من بپرسید می گویم از تركیب Hypno به معنای خواب و none به معنی عاری است.
ترك سوم.آهنگ مورد علاقه من از آلبوم.

Hypnone
بی خواب

You will never rest
هرگز آرام نخواهی گرفت
Until the stars burn out
تا زمانی كه ستاره ها آنقدر بسوزند تا تمام شوند
My day is done
روزگار خوشی ام تمام شد
I love the sound of no one coming by
من عاشق صدای رد نشدن دیگران از كنارم شدم
Tomb beneath the trees
گوری زیر درختان
The name unsung
نامی كه هرگز گرامی داشته نشد
The darkness in the cracks
سیاهی میان شاخه ها

I am not what you have waited for
من آنی نیستم كه در انتظارش نشسته ایی

Trust
باور كن
Nothing is enough
هیچ چیز كافی نیست
This hunting ground
(در) این جنگل
I need the freedom to control my own
من هم اختیار می خواهم
I need the sound of rain
من صدای باران را می خواهم
Wearing dependence down
وابستگی را رام كنم
The line must be kept so thin
مرزها باید مشخص بمانند
To live near life
تا كنار زندگی ، زندگی كنی
Not within
نه درمیانش

No need to take the test
نیازی به امتحان كردن نیست
Before the dark must shine
در مقابل تاریكی باید بدرخشد

Reflect my eyes
به چشمانم بنگر
And strip this creation of mine
و برهنه كن حقیقت وجودی مرا
Tomorrow is so long
تا فردا صبر ندارم
The dead end king is here
یك پادشاه به بن بست رسیده اینجاست
Black wings upon his back
با بالهای سیاهی بر پشتش
---------------
این آهنگ ترك ویژه آلبوم است و ممكن است بعضی از شما كه این آلبوم را گرفته ایید این Bonus Track را نداشته باشید.
آهنگی آرام و شنیدنست.با شعری مفهوم و زیبا.

The Act Of Darkening
به سوی تاریكی

So dark
چه تاریك (است)
Once an amusement park
پاركی كه زمانی پر از سرگرمی بود
Troubled whispers sound
نواهای مضطرب
On a mute merry-go-round
از چرخ و فلكی ساكت به گوش می رسد

So cold
چه سرد شده
Once a playground of gold
سرزمین لبخندهایی كه از طلا بود
Caved in long ago
ذره ذره در هم شكست سالها پیش
And then poisoned with the snow
و برف هم زهرش را در آن ریخت
Oceans of time
دریاها زمان
Broken patterns align
تابلوهای شكسته
Hearts washed upon the isle
قلب های بی رنگ و لعاب بر فراز این جزیره

It carries your name
نام تو را با خود می آورد
Like radiance in the rain
مانند پاكی پس از باران
The wailing sirens alarm
زنگ های هشدار زجه می زنند

Old memories hang on and gravitate by weights of sorrow
خاطرات كهنه می خواهنند زنده بمانند (اما) اقیانوس غم آنها را به پایین می كشد
Through cracks and wounds our pain reflected in a thousand mirrors
از میان ترك ها و زخم ها درد ما خود را از میان آیینه ها نشان می دهد
It is time for deeds to take the shape of vows and codes of promise
الان وقت آن است كه به سوگندها و قسم تن در دهیم
The time to let our minds speak silently in the act of darkening
وقت آن شده كه بگذاریم افكار در حال زوالمان زیر لب زمزمه كنند

Out of reach and gone from view
خارج از دسترس و دور از دید
Now light is one step behind you
چراغ هم یك قدم پشت تو مانده
On the other side of the soul
بر روی دیگر روح
The void resolves one final role
حرف های بی ثمر برای یك راه حل ، یك نقش پایانی

Collapse into absence
فرو بریز ...از دوری


نظر نظر دوستان