تبلیغات
Hate Us - Kalmah
Hate Us
 Kalmah

سلام
پست این بار مربوط به گروه Kalmah می شود.
Kalmah (که در لغت به معنی "به سمت مرگ" است) در سال 98 در فنلاند تاسیس شده وسبک آن را می توان ملودیک Death, Power, Swap  یا ... اصلا لعنت به هر چه سبک و ژانر است اگر بخواهد سدی شود که شنونده از یک موسیقی کامل لذت نبرد! مهم نیست سبک Kalmah کدام یک از سبک های بالاست , مهم این است که موسیقیشان قویست , شعرهایشان زیباست و گروهی رو به بالا هستند و این چیزییست که از همان آلبوم اول نشان دادند و با آلبوم جدیدشان نیز اثبات کردند واقعا هدفشان مویسقیست و به منتقدین نیز گفتند که تمام تحسین ها و ستاره هایی که آلبوم 2006 داده شد, اتفاقی نبوده و این گروه ستاره ایی نیست که ناگهان پر نور بدرخشد و  بعد از آن در جاده شهرت , رو به افول و نیستی بتازد.

Kalmah از سیاهی جنگل ها و سردی کوهستان ها یا علاقه دروغینشان به مرگ نمی خوانند.تم اشعارشان اغلب سیاسی است اما هیچ گاه طرفدارشان را به جلوی گلوله نمی فرستند.شاید هم یکی از دلایلی نادیده گرفتن این گروه نیز همین اشعار تند سیاسیشان است .البته عدالت نیست اگر تمام اشعار Kalmah را دارای مضمون سیاسی بدانیم زیرا اشعاری از رقص قطرات آب هنگام سقوط از آبشار, قطع کردن درختان و .... در کارنامه شعری این گروه وجود دارد.
شعرهایی که در این نوشته ترجمه خواهم کرد به ترتیب اینها خواهند بود:
Ready For Salvation
Mindrust
Heroes to Us
Man With Mystery
To the Gallows
Time Takes Us All 
سعی کردم از تمام آلبوم های این گروه شعری ترجمه کنم اما مسلما توجهم به فوق آلبوم سال 2006 این گروه بیشتر خواهد بود.
.....
Ready For Salvation اولین شعر این پست خواهد بود.آهنگی کم و بیش محزون که ترک پنجم آلبوم 2008 این گروه است.
از لحاظ موسیقی که هیچ چیز کم ندارد و شعرش نیز واقعا گویا و زیباست.
بهتر است آنرا تلنگری بدانیم به خودمان و اربابانمان, این همه ثروت و کودکانی که از گرسنگی میمیرند.

Ready For Salvation
پیش به سوی رستگاری

Desperate cry of a child
ناامیدانه اشک ریختن یک کودک
Who only wants to live
که تنها از زندگی زنده بودن را می خواهد
An innocent human being
انسانی معصوم و بی گناه
Deprived of all his dreams

که از تمام رویاهایش محروم شده

Painful faces of the others
چهره دردناک دیگرانی
Who once were the chosen
که روزی آنها هم انتخاب شده بودند
Innocent eyes of the child
چشمان معصوم کودک
Never going to see
قرار نیست هرگز ببینند

Remembrance behind the scene Of unjustice and injustice
یادآوری خاطرات ناعدالتی و بی عدالتی های روا شده
In the forsaken faces Expression of frustration
از پشت چهره های فراموش شده که تجلیگاه محرومیت و نامیدی اند

The voice of crystal children
صدای این کودکان شیشه ایی
Of deaf ears it has fallen
در میان این گوش های کر , گم می شود , می شکند
And the preacher delivers a sermon
و واعظ خطابه می خواند
But who's ready for salvation
اما چه کسی به دنبال رستگاری است؟
........
Mindrust شعر بعدی خواهد بود.آهنگی که اگر دوستان عزیز خرده نگیرند آن را قشنگ ترین آهنگ آلبوم 2006 می دانم.این آهنگ هم جزو آهنگ هایست که به آن 5 ستاره کامل را می دهم.
ترجمه کردن صفت هایی مانند Mindrust (ترکیباتی که در آن همچو زبان فارسی موصوف بر صفت تقدم دارد)کمی سخت است.اما شاید بتوان آن را "پوسیده افکار" ترجمه کرد.
این شعر داستان نگهبانیست که محلی دور افتاده در سرما , کنار آتش نشسته است و ....

Mindrust

In the eyes of the Watcher the gleam of flames
در چشمان مرد نگهبان , سوسو زدن شعله های آتش
Reflecting pictures of the years gone by
او را به یاد سالهایی می اندازد که از دستش رفته اند
Time makes no difference the sleep won´t come
با گذشت زمان اوضاع بهتر نمی شود , آرامش نخواهد آمد
And tomorrows daylight is hiding around
و امید برای فرداها نیز جایی خود را مخفی می کند

This lonely mind, eyes still awake
این ذهن تنها , چشمانی که هنوز بازند
Taking a swig now and then
یک جرعه دیگر می نوشد و بعد
Poking the fire with the rod
آتش را با چوب دستی کمی تکان می دهد
Seeking the truth behind the blaze
پشت این شعله ها به دنبال حقیقت می گردد
Where lost all the glory days?
تمام آن روزهای افتخار آمیز را کجا جا گذاشته است؟
Vanity just remains in his own wishing well
پوچی تنها چیزیست که از آن همه آرزوهای خوب مانده است

Has learned to fear the fire of life
آموخته است از آتش زندگی بترسد
Has burned his hands so many times
زیرا دستش را بارها سوزانده است
In the shelter of smoke he is feeling home
در پناه دود , او به خود تلقین می کند که در خانه اش است
Gives him protection from the outside world
او را از جایی خارج از این دنیا محافظت کنید

Mindrust - watching the embers
زغال های گداخته را تماشا می کند
Time passes his eyes in flow
زمان می گذرد و چشمانش می بارند
Grand failure, betrayal, denial
شکست بزرگ , خیانت , انکار
The pain to swallow
دردی برای بلعیدن
Tarred waiting to burn
تکه چوب های دیگر در انتظار سوختن اند
The glow stays until it fades
آتش تا لحظه مرگ می ایستند
Dying weeping and slow
در حالی که آرام اشک می ریزد می میرد
Before the rain comes falling
قبل از اینکه باران, باریدن آغاز کند

So the fire does not forever burn
آتش برای همیشه نمی سوزاند
And before the rain he has to learn The lesson of life
و قبل از اینکه باران بگیرد , او {نگهبان} باید درس زندگی را بیاموزد
we all have to die
همه ما باید روزی بمیریم
Ashes only stays under our names
تنها نام ما می ماند و خاکستر ما
If believed Kingdom come before all is gone
اگر اعتقاد به جهان دیگر وجود داشته باشد
Is the chance to reborn who´ll need the fire?
یعنی شانس برای دوباره متولد شدن وجود دارد, آن زمان دیگر چه کسی به آتش نیاز پیدا خواهد کرد؟
-------------------

این آهنگ Heroes to Us ترک اول آلبوم 2003 گروه به نام Swampsong است.

Heroes to Us
قهرمانانی برای ما

Old prophet´s land -a battlefield Of non-believers in a violent rage
سرزمین پیامبر کهن - میدان جنگی برای کافرانی درون قفس خشم
A declaration of human rights a pretext For maintenance of a new world order
اعلایمه حمایت از حقوق بشر تنها دستاویزی برای ادامه حیات دنیا با دستورات جدید
Above all written laws a growth concept Created by the patriot of the civilized world
برفراز تمام قوانین نوشته شده , عقیده ایی رشد کرد که توسط علاقه ایی برای دنیای متمدن , تولید شده است

Rearmament -Welfare state
تجدید قوا و به روز کردن اسلحه ها - آرامش کشور
Disarmament - Non-member state
خلع سلاح - کشور بدون شهروند
Free market economy a consequence
تجارت آزاد تنها یک پی آمد برای
Of military needs -loss of lives
کمبودهای نظامیست - کمبود زندگی

Human rights activists political pawn in a game
فعالان حقوق بشر یک مهره بی ارزش در بازی سیاست
Nothing Can they do without state subsidie
بدون کمک های مالی دولت , هیچ کاری از آنها بر نمی آید
Production at any price
تولید به هر قیمت
Admiration of those who earn
تعجب کسانی که سودش به ثروتشان می افزاید
With blood on their hands
همچنین خون روی دستانشان را
We will never learn
ما هرگز فرا نخواهیم گرفت

A gift of today`s world  
هدیه ایی از دنیای امروز
Heroes to us
قهرمانانی برای ما

(اگر آن چیزی نشده که باید می شد شاید به این خاطر است که سالهاست با در لفافه خواندن و نوشتن خو گرفته ام و چنین رک گویی برایم تازگی دارد , به هر حال امیدوارم توانسته باشم مفهوم شعر را برسانم.)
-------------------------
Man With Mystery ترک هشتم آلبوم Swampsong - 2003 است.

Man With Mystery
بشری با راز

In the middle of nowhere
در میان ناکجا آباد
Where the wild spruces grow
جایی که صنوبرهای وحشی می رویند
Stands a man with his chainsaw
مردی با اره برقی ایستاده است
Gloomy thoughts in his mind
افکار تاریک و دلسرد در ذهنش
Until my foot has gone to sleep I must have sawn
تا زمانی که پاهایم به خواب بروند باید بریده شوم
A million blocks of wood, no payment before
میلیون ها تیکه چوب, بدون پرداخت پول
What a hell did I do wrong to deserve this trade
من چه اشتباهی کردم که مستحق چنین رفتاری بودم
Feels like I´m a marionette, an errand boy, a slave
احساسی شبیه به یک عروسک خیمه شب بازی, پسرکی نامه رسان, یک برده
But I never give up
اما هرگز تسلیم نمی شوم
I will never give up
هرگز تسلیم نخواهم شد
Gnawing bones, muscle cramps, backache
استخوان های درحال خرد شدن,ماهیچه های منقبض شده, درد پشت
Coldness, warmth, heavy rains, mosquitos
سرما , گرما , باران های سنگین , حشرات مزاحم
And this goddamn saw that will never work
و آن اره لعنتی اش که هرگز کار نخواهد کرد
But with a madman´s eyes I carry on, nothing they can do
اما با نگاه یک دیوانه بقیه عمرم را ادامه می دهم , آنها کاری نمی توانند انجام دهند

A man with mystery
مردی با راز
A man without history
مردی بدون تاریخ
A man with his story
مردی با داستان خود
A man with mystery
مردی با راز
-------------------------
آهنگ To the Gallows نیز آهنگیست که بسیار به آن علاقه دارم.این آهنگ ترک چهارم آلبوم The Black Waltz محصول 2006 است.

To the Gallows
به سمت چوبه اعدام

Waken by the scream of a buzzard
با فریاد یک لاشخور برخاست
Sending cold shivers down his back
صدایی که قلبش را بدرد می آورد
Now across the barren desert gallops a horse
حالا از میان بیابان با اسبی می تازد
The only thing alive maintaining hope soon
تنها چیزی که او را زنده نگه می دارد امید اوست اما
the steps will slow and horse ends up dead
به زودی قدم ها آهسته می شوند و اسب از تشنگی خواهد مرد
The rider´s hope now gone too tired to resist
امید مرد سوار حالا دیگر خسته تر از آنی است که بتواند مقاومت کند

The bonfires behind his back
جنایتکاران در پشتش
The chasers wait for their last attack
جانیان در انتظار حمله ایی دیگر
The long arm of law has reached him
دستان بلند قانون او را در برگرفته است
This time he cannot fight back
این بار دیگر نمی تواند جواب جنگ را با جنگ بدهد

Now walking in procession hands around his back
حالا دستانی که او از پشت گرفته اند او را راه می برند
Surrounded by the people who only want him dead
محاصره شده در میان مردمی که او را تنها مرده می خواهند
In his eyes the look reminds he´s not ready to tap
در چشمانش نگاهی مانده که نشان می دهد برای اسیر شدن و اشک ریختن آماده نیست
Yesterday a hero now a victim of combat
تا دیروز یک قهرمان و اکنون یک قربانی جنگ
In Judge´s eyes the look - you´re mine
از چشمان قاضی می خواند : تو از آن منی
 
To the gallows
به سمت چوبه دار
Says the voice through the white hood
آخرین وصیت اش را از میان سربند سفید می گوید (hood = چیزی که هنگام اعدام بر سر فرد می کشند)
To the rope
به سمت طناب حلقه شده
Shouts the crowd around the dark hill
فریاد جمعیت حلقه زده دور تپه تاریک
Now climbing the stairs with distress
حالا از پله ها بالا می رود , آشفته است
Cannot feel hunger or fear of death
احساس علاقه یا ترسی نسبت به مرگ ندارد
Defiance in his face he is standing
مقاومت در چهره اش موج می زند , او ایستاده است
In front of the law he resisted
در مقابل قانونی که با آن مخالف بود
-----------------------------
Time Takes Us All نیز جزو شاهکارهای آلبوم 2006 است.کار آنقدر ملودیک و ارکسترال است که سرتاسر آهنگ احساس می کنید کسی چوب به دست در مقابل اعضای گروه با موهای مجعد در حال هدایت این سمفونی است.
شعرش داستانیست تلخ اما حقیقی...

Time Takes Us All
زمان همه ما را عوض می کند

In every revolution there´s a man with a vision
در هر انقلابی , یک مرد با یک دیدگاه وجود دارد
He agitates and incites to follow his vocation
او تحریک می کند و اصرار می کند که از حرف هایش پیروی کنند
He speaks the golden words turns us against the system
او به زبان کلمات طلایی صحبت می کند و ما را علیه نظام می شوراند
Into the stand we rise him and make a low bow
در میان ایستادگی مان , او را بزرگ می کنیم و برایش کمی تعظیم می کنیم
 
Time takes us all -makes me wonder that who ´ll need his call
زمان همه ما را می بلعد - مجبورمان می کند که از خود بپرسیم دیگر چه کسی به ندای او پاسخ می دهد؟
Time takes us all -makes me wonder that who´ll need his words
زمان همه ما را می بلعد - مجبورمان می کند که از خود بپرسیم دیگر چه کسی به حرف های او نیاز دارد؟

We all have to hail the man behind the pain
همه ما برای مردی که مسبب تمام دردهایمان است درود می فرستیم
Soon he will take all the control becomes a mindless dictator
به زودی او اختیارات را به دست می گیرد و به یک دیکتاتور بی فکر تبدیل می شود
And we just can´t believe he was the One
و ما دیگر نمی توانیم باور کنیم این مرد همانی بود که ما می شناختیم
Under the protection of his faithful indoctination
برای حفاظت از عقاید قوی مذهبی اش
He dominates and rules and distorts the truth 
او قدرت را به دست می گیرد و حقیقت را تحریف می کند
----------------------

به دوستانی هم که به گروه Megadeth علاقه دارند پیشنهاد می کنم کاور آهنگ Skin O' My Teeth این گروه را حتما گوش کنند.

امیدوارم ترجمه ها کم اشتباه باشند.
کامکار بمانید و رها.

 


نظر نظر دوستان