تبلیغات
Hate Us - Symphony X
Hate Us
 Symphony X

سلام
این بار از گروه Symphony X خواهم نوشت.
گروهی با ملیتی آمریکایی که از 1993 تا کنون فعالیت دارد.9 آلبوم منتشر کرده و سبکش را Symphonic Progressive Metal می دانند.
برای تصمیم گیری در مورد این گروه نه ملیت این گروه را در نظر بگیرید و نه سبک Progressive را.تنها باید موسیقیشان را شنید چون از نظر من یکی از ترقی خواه ترین گروه ها در جهان هستند.
در کنار تمام مهارت اعضای گروه که در موسیقیشان خودنمایی می کند , این گروه خواننده ایی بسیار خوش صدا دارد که صدایش هنگام خواندن و فریادهای زمینه آهنگ ماورای تصورست.

در این پست 3 آهنگ از آلبوم 2007 این گروه که Paradise Lost نام دارد ترجمه خواهم کرد.اشعار این آلبوم(که  Metal-Storm آن را بهترین آلبوم همین سال نیز می داند) با الهام از کتاب شعری به همین نام به قلم John Milton نوشته شده و هر کدام از یک منظر به حادثه از دست رفتن بهشت توسط آدم و حوا اشاره دارد.
این آلبوم 10 ترک دارد که من , آن را به سه فصل تقسیم کرده ام.فصل "وسوسه" که چند ترک آغازین آلبوم را دربر می گیرد, فصل "گناه" که در آن میوه ممنوعه خورده می شود و انسان مجازات می شود و فصل آخر که فصل "شرمساری" نام گرفته.
The Serpent's Kiss شعر آغازین این پست خواهد بود, که ترک چهارم همین آلبوم است.از نظر من در فصل وسوسه قرار می گیرد و شعر آن از زبان شیطان است که با حوا صحبت می کند.
این گروه در این 15 سال فعالیت تنها 2 ویدئو منتشر کرده که ویدئوی این آهنگ نخستینش بوده است پس مطمئن باشید در آن حرفی برای گفتن دارند.(تجسم و شمایل بسیار جالبی در این ویدئو از آدم و حوا کشیده شده)

The Serpent's Kiss
بوسه شیطان

Covenant of pure corruption
قسم خورده برای فساد و زوال مطلق
sink my teeth deep into you
بگذار اختیارت را به دست بگیرم
Solemn oath of sheer destruction
سوگندی با تمام وجود , برای نابودی تا آخرین نفس
Nightmare, through and through
کابوس , همه چیز را گرفته
 
In that hour - I'll devour
در آن وقت موعود - (شما طعمه هایم را ) خواهم بلعید
Hope is swallowed up in Pain
درد و رنج , جای هیچ امیدی را نمی گذارد
taste the venom
از زهر من بنوش تا
feel the power coursing through my veins
نیرویی که در رگهایم جریان دارد را احساس کنی

I'm corruption
من فسادم
I'm destruction, through and through
من نابودی ام که همه جا را گرفته ام
Trust in me... for I will set you free
به من اعتماد کن...آزادتان خواهم کرد
with a Serpent's Kiss
با بوسه ایی از شیطان

Be my lights and I won't stray 
نور راه من باش و ترکم نکن تا سرگردان نشوم
make me beg - make me pray
مجبورم کن خواهش کنم - مجبورم کن التماس کنم
Tell me when to laugh or cry
به من بگو چه زمانی بخندم و چه زمانی اشک بریزم
when to live and when to die
بگو چه زمانی زندگی کنم و چه زمانی بمیرم

Forgotten and betrayed
اسیر دشمن و فراموش شده
Rotting and decayed
در حال پوسیدن و تباه شده
left to wither - without a voice
طرد شده ایی تا لحظه مرگت - بدون صدا
left to slither - without a choice
رها شده ایی برای اشتباه بیشتر - بدون حق انتخاب

Crucifier - spitting fire
برصلیب کشنده آتش دهانش را تف می کند
say your little empty prayers
تمام آن دعاهای عبثی که آموخته ایی را بخوان
This empire growing higher
این امپراطوری بزرگتر خواهد شد
To this spite I swear
به همین کینه ایی از شما دارم , قسم می خورم

Sharp tongue severs - like a razor
زبان تلخ و برنده ام میانتان جدایی می افکند
swimming in a sea of rage
منی که سرتاپا پر از خشم و نفرتم
Vindicators - masqueraders
ای حامیان من - ای رقاصه های نقاب دار
all the world's my stage
تمام دنیا صحنه هنرنمایی من است

I devour
(شما را) می بلعم
I empower - god of pain
(و) الهه درد را جانشین خودم می کنم

Trust in me... for I will set you free
به من اعتماد کنید..تا شما را آزاد کنم
with a Serpent's Kiss
با بوسه ایی از شیطان
How could it come to this?
چگونه می شد اینگونه به زوال رسید؟
with a Serpent's Kiss
با بوسه ایی شیطانی
----------------------------
شعر بعدی ترک همنام آلبوم Paradise Lost است, ترک پنجم که در فصل گناه قرار دارد.آهنگی به مدت 6 دقیقه که با ملودی ایی آرام آغاز می شود و هر چه از شنیدنش می گذرد , زیباتر می شود و در سولو به اوج می رسد.
شعرش گفت و شنودیست بین آدم و حوا , آدمی که اشتباهش اعتماد بود حال در میان سوالات تلخی که از خود دارد, محاصره شده و حوا گویی بی خبر از همه چیز باز دستان آدم را طلب می کند.آدم که طعم اشتباه را چشیده است فهمیده هرچه نیاز دارد در وجودش خواهد یافت و به سمت سرزمین های آزادی آهنگ رفتن می کند.حوا در فشار شرایط می گوید که مقصر است و آدم از خدا می خواهد باز هم نگاهی به او بیاندازد...

Paradise Lost
بهشت گم شده

In the cold misty morning
در هوای مه آلود صبح
gleaming rays awake the dawn
سوسوی نور , طلوع را بیدار می کند
Here I stand , a stranger in this land
ایستاده ام , غریبه ایی در این سرزمین
does your conscience betray you?
وجدانت به تو خیانت کرد؟
falling from grace
محروم می شوم از محبت خدا
feel the sun on my face
تابش خورشید را بر صورتم احساس می کنم
does desire still hold true?
هنوز هم می شود به وسوسه اعتماد کرد؟

Mystified by her beauty
مجنون و مسخ زیبایی اش (بودم)
does the hunter pity his prey?
اما مگر شکارچی برای شکار خود دل می سوزاند؟
Under starless skies all
در زیر آسمان بی انتهای بی ستاره
Love must die and fade away
عشق باید بمیرد و اثرش نیز محو شود

Take my hand - divine or damned
دستم را بگیر - چه خدایی باشم و چه نفرین شده
Make a stand, seize the day
برخیز , زندگی را مال خود کن
Yours or mine, damned of divine
چه مقصر این نفرین خدایی من باشم چه تو
Draw the line, come what may...
برای آرزوهایت قفس بساز , بیا و بگذار هرچه می خواهد بشود

Looking down from ethereal skies
از عرش آسمانت من را این پایین نگاه کن
Silent crystalline tears I cry
اشک های شیشه ایی ام بی صدا می ریزند
For all must say their last goodbye to Paradise
چون من همه را مجبور کردم با بهشت خداحافظی کنند

My yearning is silenced by angelic skin of white
اشتیاقم را بدن فرشته مانندت خاموش می کند
Love conquers all for heaven's fall this faithful night
امشب عشق , برای سقوط بهشت , ما را شکست می دهد
Yours or mine - damned of divine
چه مقصر این نفرین خدایی من باشم چه تو
Draw the line - serpentine...
برای آرزوهایت قفس بساز - ای نه کمتر از ابلیس

Love is a tragedy - all that I have
عشق یک سوگ نامه است (اما) تمام چیزییست که دارم
All that I'll ever need is right here inside
تمام چیزهایی که نیاز خواهم داشت , درست در درونم است
Let the winds of freedom be my guide
بگذار بادی که از سمت آزادی می آید راهنمای من باشد

hold on!
صبر کن!
so I've cheated and I've lied
من فریبت دادم و به تو دروغ گفتم
been the victim of foolish pride
قربانی یک غرور احمقانه بودم
and I've begged and I've crawled
التماس کردم و حقیرانه به فلاکت افتادم
and I've battled and bled for it all
جنگیدم و تاوان اشتباهاتم را پرداخت کردم
now I'll savor the downfall of Paradise
حالا من معنی سقوط بهشت را فهمیدم

Looking down from Ethereal Skies
از عرش آسمانت من را این پایین نگاه کن
Silent crystalline tears I cry
اشک های شیشه ایی ام بی صدا می ریزند
For all will say their last goodbye to Paradise
برای کسانی که بهشت را ندیده با آن خداحافظی کردند
---------------------
شعر پایانی The Sacrifice نام دارد که ترک نهم آلبوم 2007 است و با توجه به تقسیم بندی ابتدای پست , در فصل سوم ,"شرمساری" قرار می گیرد.
فضای غمگین و آرامی دارد که از همه بیشتر صدای خواننده در آن خود نمایی می کند , شعرش نیز باز گفت و گویی بین آدم و حواست , پس از آن اشتباه بزرگ اما این بار این بیشتر حوا صحبت می کند و اما آدم گویی دیگر به همه چیز بی اعتماد شده.....

The Sacrifice
قربانی

Your eyes, singing to me sweet lullabies
چشمانت , چه زیبا برایم لالایی می خواند
while you lay there in submission
هنگامی که اینگونه مطیع چشم به چشمانم می دوزی
Forbidden desire - alone in the moonlight hearts afire
(ای) آرزوی نخواستنی - تنها در میان قلب آتشین مهتاب
burn away our inhibitions
آتش شرم میانمان را خاموش کن

When the stars lose their fire
هنگامی که ستارگان نور خود را از دست می دهند
And night steals the morning away
و شب, صبح را به یغما می برد
Forever and a day
برای همیشه و هر روز
I will stay - I will stay here with you my Beloved
خواهم ماند , کنارت خواهم ماند محبوب من

Sacrifice, a heartbeat away from paradise
قربانی , یک قدم مانده (بود) به بهشت
All my reason's giving way to temptation
تمام وجودم را گذاشتم تا دل تو را به دست آورم
Fear and Shame - looking for someone else to blame
ترس و شرم - چشمانم به دنبال کس دیگریست تا سرزنش شود
We're devoured by these fruitless accusations
ما در اقیانوس این تهمت های بی ثمر غرق شدیم

With every fleeting breath I take Maybe our love was a mistake
با هر نفس دردناکی که می کشم ,افکارم به آن سمت می رود که شاید عشق ما اشتباه بود
Eternal life - I'd trade it for One moment beside you...
زندگی ابدی را به لحظه ایی با تو بودن تاخت زدم....
 
When the stars lose their fire
هنگامی که ستارگان نور خود را از دست می دهند
And night steals the morning away
و شب, صبح را به یغما می برد
Forever and a day
برای همیشه و هر روز
I will stay - I will stay here with you my love
خواهم ماند , کنارت خواهم ماند عشق من
---------------------------


چون امروز , روزیست که این وبلاگ 3 ساله می شود سعی کردم مطلب امروز هم ویژه باشد.
در این مدتی که برای این وبلاگ می نوشتم تجربه به من آموخته اگر کسی ترجمه یک اثر ادبی را بخواند حرفی بیشتر از "سلام, پست خوبی بود, به منم سر بزن" خواهد داشت اما هنوز امیدوارم با کمک شما بتوانم مطالبی مفهوم تر , از گروه های پرمغزتر داشته باشم.اگر به عبث دلبسته ام , لطف کنید و با ندادن نظراتی این چنینی, همین عبث را هم نگیرید.

هر چه به قدمت این عمارت کاغذی اضافه می شود , سوزاندنش آسان تر می شود.

از همراهیتان ممنونم.


نظر نظر دوستان