تبلیغات
Hate Us - Apocalyptica
Hate Us
 Apocalyptica

سلام دوستان
همه جا صحبت از "سمفونی هفتم" شاهکار جدید Apocalyptica ست.
در 7th Symphony که هفتمین آلبوم رسمی این گروه فنلاندی است همه چیز در تعادل است.آرامش , عشق , نفرت و  فریاد.قطعه Beautiful همانقدر مملو از آرامش است که Bring Them To Light  پر از خشم است.
آلبوم "سمفونی هفتم" آلبومی تلخ و شیرین است.کامل , شنیدنی و زیبا که نسبت به آلبوم 2007 که آن هم بسیار نازنین بود Apocalyptica هنر خود را کامل تر و آهنین تر به رخ می کشد.
بر خلاف روند آلبوم های پیشین که آنها از حضور خوانندگانی مشهور مانند Ville Valo , Lauri Ylönen , Till Lindemann , Cristina Scabbia و Max Cavalera بهره می بردند که هم با انتخابی دقیق با فضای شعر و آهنگ یک صدای مناسب انتخاب کرده بودند و هم حضور این خوانندگان در بهتر شنیده شدن گروه به آنها می کمک کرد , در "سمفونی هفتم" نام مهمانان به جز یک مورد Dave Lombardo درامر گروه Slayer که در قطعه ایی بی کلام به اسم 2010 به عنوان درامر حضور دارد نامی زیاد توجه را جلب نمی کند که البته Dave در چند آهنگ از آلبوم Reflections محصول 2003 هم با گروه همکاری داشت.
این آلبوم در چهار آهنگ خواننده مهمان دارد
End Of Me
Not Strong Enough
Broken Pieces
Bring Them To Light
شاید با وسواس بتوان هر کدام از آهنگ های این آلبوم را در زیر شاخه ایی از موسیقی آهنین جای داد (مثلا Bring Them To Light را Death , هدبنگ آورترین قطعه این آلبوم یعنی 2010 را Thrash , قطعه Broken Pieces را heavy و.... اما برای ما شنیدن , لذت و هدبنگ مهم است نه ژانر.
سایت Papa-Music.com این آلبوم را با کیفیتی بالا برای دانلود قرار داده برای دانلود می توانید روی اینجا کلیک کنید.
------------------
Not Strong Enough قطعه شماره سه آلبوم است و Brent Smith خواننده گروه Shinedown با صدای گرم و قوی اش ستاره آهنگ است.نمی دانم انتخاب خواننده مهمان را تهیه کنندگان این آلبوم بر عهده داشته اند یا اعضای گروه اما این آهنگ کامل کننده سه گانه آهنگ های تمام نشدنی این گروه است که دو ضلع دیگرش I'm Not Jesus با صدای فوق العاده Corey Taylor و I Don't Care با صدای Adam Gontier اند.
اوج کار در این قطعه(و کلا هر چهار قطعه) سرود (Chorus) های آهنگ هاست.خصوصا آنجا که می خواند "قلبم عقلم را تسخیر می کند..."
شعر آنقدر هنرمندانه ساده و کامل است که نیاز به هیچ تفصیل و توضیح نیست.ویدئوی مفهوم و زیبایی دارد که پایانش آغاز آهنگ Broken Pieces است.
و من عاشق این آهنگم ,من عاشق این آهنگم  , عاشق این آهنگم!

Not Strong Enough
آنقدر که باید قوی

I’m not strong enough to stay away
من آنقدر قوی نیستم که(از تو) دور بمانم
Can't run from you,I just run back to you
از تو فرار کردن در توانم نیست ,(که اگر بروم هم) دوباره پیشت باز خواهم گشت
Like a moth, I’m drawn into your flame
مانند یک شب پره , به درون آتشت کشیده می شوم
Say my name, but it's not the same
نامم را صدا کن , گرچه (صدایت) مانند گذشته نیست
You look in my eyes, I’m stripped of my pride
تو  به چشمانم می نگری, من غرورم را از تن بدر می کنم
And my soul surrenders and you bring my heart to its knees
و روحم تسلیمت می شود و تو قلبم را به زانو در می آوری

I'm not strong enough to stay away
من آنقدر قوی نیستم که(از تو) دوری گزینم
What can I do
کاری از دستم بر نمی آید
I would die without you
تو نباشی من خواهم مرد , جان خواهم سپرد
in your presence my heart knows no shame
تو که هستی , قلبم شرم را به خانه اش راه نمی دهد
im not to blame
سرزنشم نکن , گناه من نیست
cause you bring my heart to its knees
که (این) تو(یی که) قلب مرا به زانو در می آوری

There's nothing I can do
کاری از من ساخته نیست
My heart is chained to you
قلب من به تو زنجیر شده
And I can't get free
و (دیگر) نمی توانم آزاد شوم
Look what this love's done to me
نگاهی به من بیانداز و ببین این عشق با من چه کرده

(سرود:)
And it's killin’ me when you're away
نبودت مرا از پا در می آورد , نفسم را می رباید
I wanna leave and I wanna stay
می خواهم ترکت کنم , کنارت بمانم
I’m so confused,So hard to choose
آشفته ام , نمی توانم میان
Between the pleasure and the pain
درد و لذت یکی را برگزینم
And I know it's wrong, and I know it's right
می دانم اشتباه می کنم , نه ! اشتباه نیست
Even if i try to win the fight
حتی اگر بخواهم از جنگ (با تو) پیروز بیرون بیایم
my heart would overule my mind
قلبم پا بر عقلم می گذارد و اختیارش را به دست می گیرد
And I’m not strong enough to stay away
و من آنقدر قوی نیستم که بتوانم از تو دور بمانم...
-----------
Broken Pieces که آهنگ ششم آلبوم است آغازی آرام تر از بقیه دارد.در این آهنگ Lacey Mosley خواننده گروه Flyleaf به عنوان خواننده مهمان حضور دارد.
داستان "شکسته ها" به نظر من داستان تلخ تغییر است.از هم گسستن میان گذشته ایی خوب و حالی که شباهت به آن خاطرات ندارد.تلاش خواننده در ویدئوی این آهنگ برای همراه کردن مخاطب فرضی شعر هم دیدنیست , او را  حتی بر خود سوار می کند و دشمنانش را فراری می دهد و در پایان کنارش سر می گذارد و چشمانش را می بندد.

Broken Pieces
شکسته ها

Too late, this is not the answer
دیگر دیر است , جواب (من) این نبود
I need to pack it in
باید آماده رفتن شوم
I can't pull your heart together with just my voice alone
نمی توانم قلبت را تنها با صدای خودم دوباره به تپش وادارم
A thousand shards of glass I came to meet you in
(با همان) هزاران تکه شیشه شکسته که من درونشان تو را دیدم
You cut the peace out of me
تو مرا تکه تکه می کنی

And as you ripped it all apart
و هنگامی که هر چه (میانمان) بود را نابود می کردی
That's when I turned to watch you
(باز هم) برگشتم تا مراقبت باشم
And as the light went in you went dark
و هنگامی که نور درونت به تاریکی پیوست
I saw you turn to shadow
دیدمت که به سایه ایی تبدیل شدی
If you would salvage some part of you that once knew love
کاش می شد تکه هایی از تو را که پیش تر عشق را می شناختند دوباره به زندگی بازگردانم
But I'm losing this
اما دیگر در توانم نیست
And I'm losing you
و تو از دستم می روی

It's too late now to stop the process
دیگر برای نگاه داشتن این اتفاق دیر شده
This was your choice, you let it in
این خواست خودت بود , تو (به درونت) راهش دادی
This double life you lead is eating you up from within
این زندگی دوگانه که انتخاب کردی , تو را از درون می بلعد
A thousand shards of glass you pushed beneath my skin
تو هزاران تکه شیشه شکسته زیر پوستم گذاشتی
And left me lying there to bleed
و رهایم کردی تا جان بدهم

as you showed me your scars
هر بار که زخمهایت را نشانم دادی
I only held you closer
تو را عزیزانه تر در آغوش گرفتم
But as the light in you went dark I saw you turn over
اما هنگامی که نور درونت به تاریکی پیوست , دیدمت که به من پشت کردی
I wanted always to be there for you, be close to you
همیشه خواستم موقع احتیاجت کنارت باشم , نزدیکت باشم
But I'm losing this
اما دیگر نمی توانم
And I'm losing you
و تو از دست می دهم

Maybe without me
شاید اگر من نباشم
You'll return to all the beauty I once knew
تو دوباره همان زیبایی شوی که روزگاری می شناختم
But If I stay I know we will both be drowned by you holding onto me
اما اگر بمانم هر دویمان غرق خواهیم شد که تو خودت را به من گره کرده ایی

(سرود:)
Oh I've gotta turn and run
باید (من هم) برگردم و فرار کنم
From faces that you never see
از چهره هایی که تو هرگز نمی بینی
Oh I've gotta save my blood
باید به فکر خودم باشم
From all that you've broken
تا بیش از این خردم نکنی
And pack up these pieces of me
و خرده هایم را بر دارم (و بروم)....
-----------
برگردان سوم Bring Them To Light است.آهنگ هشتم آلبوم که در آن Joseph Duplantier خواننده گروه Gojira صدایش را به موسیقی Apocalyptica پیوند زده است.
داستان "به زندگی آوردن" به نظر من داستان بازتاب طرد کردن فردی از طرف اجتماع است که پس از مدتی همچو یک هیولا باز می گردد تا انتقام خودش را از مردمانی که هنگام نیاز دستش را پس زدند بگیرد.

Bring Them To Light
به زندگی آوردن

He's large and ugly giant monster, headless on my back
یک هیولای وحشتناک و بی سر بر پشت من خانه کرده
This urgent haste in my head
این نفرت كه درون سرم مانده
Materialized in this dark hole world
در این دنیای حقیر واقعی می شود

No one can help me there
کسی برای کمک نمی آید
I know this pain has gone too far
این درد بیش از تحمل من است
The fear is now so loud
دیگر نمی توانم ترس را پنهان نگاه دارم

Kill a child I'm trying to protect myself
می خواهم از خودم مراقبت کنم
Against your old controlled hate
در مقابل نفرت کهنه و شما
Pollution of mind filled all the space and
آلودگی ذهن تمام فضا را پر کرده
destroyed my light
نور را از من گرفته
At least mine were never allowed
حداقل من هرگز نگذاشتم (آلودگی هایم) میان دیگران پخش شود

I wanted to hate, i wanted to die
می خواستم متنفر باشم , می خواستم بمیرم
I wanted to see you sacrificed
می خواستم قربانی شدنتان را ببینم
I had to deal with the fear you gave me
باید با ترسی که به جانم انداخته بودید سر می کردم
But you fucking never tried to help me
و شما جماعت کثافت هرگز نخواستید کمکم کنید
I was jealous and I was scared
پر بودم از حسادت و ترس
Nobody ever replaced my pain
هیچ کس , هیچ وقت جز درد حسی دیگر را به من نچشاند
To say I'm not evil, to tell I'm not bad
کسی نبود که به من بگوید پلید نیستم , بد نیستم
Too late, I'm lost in human nature
(و حالا) دیگر کار از کار گذشته , من در طبیعت انسان ها گم شدم

Leave me be
رهایم کن
Set me free
آزادم کن

Unexpected yet expected
آنچه می ترسیدید به سرتان آمد
Emerged from the dark I come to life
از تاریکی به زندگی آمده ام

You know me, you fear me
شما مرا می شناسید , از من هراسانید
Always me knocking at your door, always around
همیشه زنگ خانه هایتان را به صدا در می آورم , همیشه هستم
Insulted, disrespected
توهین شده , بی ارزش
Return to the dark into this life
تاریکی را با خود به دنیایتان می آورم

(سرود:)
The hardest thing to me is
سخت ترین قسمت برای من
Facing the fear I live
رو به رو شدن با ترسیست که با آن زندگی می کنم
No one can help me now it's under my heart
کسی برای کمکم نمی آید , جز قلبم
I'll come to know the living
می آیم تا زندگی (شما) زندگان را بشناسم
My demons are inside
بدی هایم درونم هستند
I'll bring them all to light
من آنها را به دنیای خارج خواهم آورد
-------------------
و چقدر دوست داشتم برگردان پایانی , ترانه دوم این آلبوم End Of Me باشد که در آن Gavin Rossdale خواننده خوش صدای گروه Bush صدایش را به موسیقی Apocalyptica پیوند زده است.اما ترانه "پایان من" دانشی عمیق برای برگردان می طلبد.

حالا که این آلبوم مرا از غارم بیرون کشید بگذارید بگویم هر چه از عمرم می گذرد, بیشتر به موسیقی ایی که می شنوم افتخار می کنم و هر چه بیشتر جلوی دهانم را بگیرند, بیشتر فریاد می کشم!
بی صبرانه منتظر آلبوم های گروه هایMoonspell و Draconian می نشینم تا بیشتر بنویسم.

سال نو مبارک.
کامکار بمانید و رها


نظر نظر دوستان