تبلیغات
Hate Us - Trivium
Hate Us
 Trivium

سلام
خوشحالم از افتخار یک سلام دیگر.
این بار از Trivium خواهم نوشت که از سال 2000 فعال است و تا کنون 4 آلبوم رسمی منتشر کرده است.مقابل سبکشان هر کسی سبکی نوشته از Metalcore تا Thrash اما آنچه مهم است شنیدن , هدبنگ و لذت است.
قلب Trivium جوانی 24 ساله به نام Matt Heafy است.خواننده , شاعر و  نویسنده اغلب آهنگ های گروه.
Matt که مادری ژاپنی دارد و دورگه بودن از چهره اش مشخص است , اولین آلبوم رسمی را در 16 سالگی منتشر کرد و در بیست سالگی Golden God Award را برنده شد .جایزه ایی که سال بعد به Robb Flynn خواننده 42 ساله گروه Machine Head رسید.
ملودی های زیبا , تکنوازی ها سریع و تکنیکی , ترکیب صدای تمیز و فریاد های خواننده همه عالی اند اما آنچه این گروه را خاص می کند شعرهایش است , آنها برای هر آلبوم یک زمینه شعری انتخاب می کنند و موسیقی و  شعر را بر همان پایه می نویسند.
در این نوشتار می خواهم از آلبوم آخر آنها Shogun محصول سال 2008 بنویسم.آلبومی که رتبه 23ام از 200 آلبوم پر فروش سال را داشت.شوگان بالاترین درجه ژنرالی ارتش در ژاپن فئودالی است و اشعار این آلبوم به اساطیر یونان و ژاپن می پردازد.
شعرهای آلبوم پیشین آنها The Crusade  محصول 2006  نیز به قتل ها و جنایتها معروف و تراژدیک می پرداخت.مثلا مضمون شعر Entrance of the Conflagration قتل پنج فرزند توسط پدر خود بود یا Unrepentant داستان کشته شدن سه دختر توسط پدرشان را تعریف می کرد.
-------------
اولین برگردان این نوشته ترانه چهارم این آلبوم به نام Into The Mouth Of Hell We March است.
داستان این شعر الهام گرفته شده از قسمتی از "سفر اودیسه" است که در آن اودیسئوس پس از گم کردن راهش  در یکی از سفرهای دریایی اش به دو هیولای دریایی به نام های Scylla و Charybdis بر می خورد.
اسکیلا و شاریبدس در آغاز دختران زیبایی بودند که به خاطر توهین و عدم پذیرش دستور خدایان به شکل دو هیولا در آمدند.اسکیلا(یا سیلا) هیولای بزرگی شده بود که برای نابود کردن دریانوردانی که می خواستند از محل زندگی اش - تنگهٔ مسینا - عبور کنند مقدار زیادی آب را با دهانش بالا می کشید و گرداب عظیمی به وجود می آورد (در شعر به دهان باز کردن زمین تشبیه شده) و پس از آن با بیرون راندن آن آب به آن را به روی کشتی های عبوری می ریخت(در شعر به باران سیل آسا).
شاربیدس (یا کاریبد)هم هیولایی با چندیدن سر و گردنی بلند شده بود که زیر تحته سنگی مقابل سیلا زندگی می کرد و دریانوردانی که به او نزدیک می شدند را می بلعید.
بر اساس داستان اودیسه , اودیسئوس برای گذر از آن تنگه بین سیلا و کاربید , کاربید را انتخاب کرد و با از دست دادن چند نفر از همراهانش در کشتی , توانست خود را به ساحل برساند.
-خواهشی که دارم این است که ابتدا موسیقی را از لینک پایین دریافت کنید و هنگامی که موسیقی را می شنوید ترانه را بخوانید که هیجان و احساسی که میان فریاد ها و نجواهای موسیقی این گروه است قسمتی از ترانه است.

Into The Mouth Of Hell We March
ما بر دهانه ی جهنم پا می کوبیم

Can't you see, it's not only me
متوجه نیستی , من در این حس تنها نیستم
That feels we're linked to the seas
(احساسی که می گوید ) ما به دریا متصلیم
Make your way to a massive grave
تا یکی از گورهای عظیم برای خودت راهی باز کن
If you can't fight for each day
اگر نمی توانی هر روز بجنگی

Torrential rain at the helm of death
(این ) باران سیل آسا (که) بر محمل مرگ (مبارد)
It drowns the weak, battering the rest
ضعیف را غرق می کند , تکه ها را بهم می کوید
Black walls of waves pummel to capsize
دیواره های سیاه موج برای آرام شدن مشت می کوبند
The roaring thunder overshadows our cries
تندر غران گریه های ما را در خود پنهان می کند
Spires of lightning thrown down from the gods
نیزه هایی که به امر خدایان از آسمان پرتاب می شوند
Melting skin even in the deluge
پوستی که حتی زیر باران هم ذوب می شود
The mast is broken, hull is splitting
بادبان در هم کشته , عرشه از هم می گسلد
Dear god the fucking ship is sinking
آه خدا , کشتی ما در حال غرق شدن است

Such turmoil, let's make the blood boil
فاجعه ایی در حال رخ دادن است , بگذار خون ها را به جوش بیاوریم
Make your time count or rot as the soil
یا از باقی عمرت استفاده کن یا مانند خاک (بی جهت) بپوس
Life is hard, a fucking battle
زندگی دشوار است , (مثل) یک جنگ نکبت بار
The time is now and here's your drum roll
زمانت رسیده و صدای طبل های (جنگ) تو به گوش می رسد

We crawl out from the wreckage
ما از میان تکه ها خود را بیرون می کشیم
Fingers dig into the sands Of the shores
انگشتان به داخل شن ساحل فرو می روند
Everything we worked for
هر چه که ما برایش تلاش کردیم
Is ripped apart and ruined,drowned
شکست , تباه شد و به زیر دنیای
Deep beneath our dying world
در حال مرگ ما به گل نشست

The earth begins to open up
زمین دهان باز می کند
Into the mouth of hell we march
(و) ما بر دهانه جهنم پا می کوبیم

Now you see, for it is we
حال می توانی بفهمی , برای آن ما
Who walk the fire and breathe
که از میان آتش و طوفان عبور کردیم
Make our way out of the grave
از میان گور خود زنده بیرون آمدیم
And lick the blood from our blades
و خون روی شمشیر خود را با زبان پاک کردیم

I will try to pour all of myself into this life Before I die
من پیش از آنکه بمیرم هر چه می دانم می گویم
If I go before my time Then take these words evermore into your life
اگر پیش از آنکه باید رفتم , حرفم را بشنو و همیشه به خاطر داشته باش
---------------
شعر بعدی ترانه نهم این آلبوم است و همانطور که از نامش هم مشخص است مربوط به Prometheus است.
پروتمئوس  فرزند یاپتوس -یکی از 12 خدای اصلی - بود که آتش را از زئوس (خدای زمین)دزدید و به بشر داد و به خاطر این خیانتش از طرف زئوس مجازات شد .او را با دستان باز به تخته سنگی بزرگ زنجیر کرده بودند ,هنگام روز یک عقاب بزرگ به بدنش هجوم می آورد و اعضای درون بدنش -یا تنها جگرش - را می كند و از آن تغذیه می کرد و در طول شب به خاطر نامیرا بودنش (پروتمئوس از تایتان‌های نسل دوم بود), اعضای بدنش دوباره خود را ترمیم می کردند و به شکل اول در می آمدند و این عذاب ادامه داشت...
تا پس از چندین سال هرکول (Hercules) قهرمان یونانی عقاب را کشت و پرومئوس را آزاد کرد.
سولوی این آهنگ شاهكار این آلبوم است!

Of Prometheus And The Crucifix
از پرومئوس و به صلیب کشیده شدن

I am the Promethean
من پرومئوسم
Tragic figure in this dream
سمبل غم در این رویا
Dream known as life
رویایی که نامش زندگیست
I bring spark into the lives
من نور را به زندگی ها آوردم
Take the molded, show them fire
 با آتش آشناشان کردم
Fire's the spark in their eyes
بارقه های آتش در چشمانشان

I am made exemplary
از من نمونه ایی ساختند (تا دیگر کسی کار مرا تکرار نکند)
Lashed up by the public scene
تکه تکه ام کردند و در مقابل چشم مردم قرار داند
For bearing my heart, my soul's on fire
به خاطر شنیدن حرف دلم , روحم را در آتش انداختند
I pull my ribs open now
قفسه سینم ام را باز می کنم
Bleed my heart upon the grounds
خون قلبم روی زمین می ریزد
Drink of the blood, take me in
نوشیدن خون , درد مرا کاهش می دهد

My flesh is ripped at daily
بدن مرا در روز از هم می درند
It's the cross I bear
مرا به صلیب کشیده اند
I feel it tear out my insides
احساس می کنم مرا از درون می شکافد
A pain so heavy I could collapse
این درد مرا از پا در می آورد
I feel it just may kill me
احساس می کنم به زودی خواهم مرد
I must brave through this storm
باید در برابر این طوفان استوار بمانم

Chain me down, nail me up
به زنجیرم بکشید , بدنم را (با پنجه هایت)بکنید
It feels so cold on my skin
دیگر احساس نمی کنم
Flesh cut deep from their claws
چنگال هایشان گوشت را از استخوانم جدا می کند
Chew my organs out
اعضای بدنم را با دندان بیرون می کشند
Salivating with hate
با نفرت و طمع می خورند
Crown of thorns, deathly boards
ضربه های مرگ آور عقاب
won't Make me cease to be
بودن مرا تمام نمی کند
You've turned this scapegoat into
شما این قربانی را به یک شیر تبدیل کردید
The lion that will devour you whole
که (روزی) همه شما را خواهد بلعید

I must brave through this storm
باید در برابر این طوفان استوار بمانم....
-----------------
و برگردان آخر که آخرین ترانه این آلبوم و هم نام آن است.آهنگی 12 دقیقه ایی که دو تکه دارد.چهار دقیقه ابتدایی که یک موسیقی ناب سریع می شنویم , سه دقیقه یک موسیقی آرام با خواننده ایی که بیشتر زمزمه می کند و با یک سولوی دوباره به ملودی ابتدایی بازمی گردیم.
خواندن این شعر مرا به یاد فیلم "هفت سامورایی "شاهکار کوروساوا می اندازد.

Shogun

Won't walk the Earth a specter
(دیگر) کسی بر روی زمین پا نخواهد گذاشت
Won't hold my tongue from lashing out
زبان مرا از بریده شدن نجات نمی دهد
This is my writ of honor
این کتیبه ی افتخارات من است
Drawn by the blood that I have shed
(که) با خون هایی که ریختم نوشته شده
The beasts will soon assemble
جانوران به زودی دوباره متحد خواهد شد
Conjoining in their putrid flesh
در بدن متعفن خود یکی می شوند
Their hearts don't beat desire
قلب آنها برای آرزو و امیالشان نمی زند
They pump violence and poison
قلب آنها (تنها) خشونت و سم پخش می کند

Flesh opens up, blood's retreating
بدن تکه تکه می شود , خون عقب نشینی می کند
Death's embracing, all is ending
مرگ همه را در آغوش می گیرد , همه چیز تمام می شود

The monsters walk among us
هیولا ها میان ما قدم می زنند
Leeching the blood out from what's good
مانند زالو خون هر چه پاکی در دنیاست را می مکند
Infecting at transmission
و طاعون تغییر را همه گیر می کنند
Swallowing innocence from life
بی گناهی را از معنای هستی می بلعند
Our time has come to stand forth
نوبت ما شده تا مقابل
The wretched womb from which they feed
رحم پستی که آنها از آن بیرون می آیند , بایستیم
Behold the loathsome demons
شیطانین نفرت انگیز را زیر نظر بگیریم
Send them into the hell they made
(و) آنها را به همان جهنمی باز گردانیم که (برایمان) ساخته اند

The pulse is now quickening
ضربان ها تندتر می شود
Softly, it's painstaking
آرام , با دقت و آرامش تمامش کن
Look within to calm the storm
به درونت بنگر تا طوفان را آرام کنی
Raging inside the form
طوفان خشمی از درونت می آید
There's no turning back
دیگر راه بازگشتی نیست
For I'm witness to the changing
که من دیده ام تغییر چگونه است
Take all you have brought to sacrifice
هر چه برای فدا کردن آورده ایی را بردار
For you will lose much more
که بسیار از دست خواهی داد
If you succeed in this battle
(حتی) اگر از میان این جنگ  پیروز بیرون بیایی
You still will lose so much more
باز هم بسیاری از دست خواهی داد

Time has come to face all evil
وقتش شده که با تمام بدی ها رو به رو شوی

Now the seas rise up as serpents
حالا دریاها به شکل مارهایی بر می خیزند
Spawned from the mouth of Earth's surface
از میان پوسته زمین سر از تخم بیرون می آورند
As the skies now fall fast burning
هنگامی که آسمان ها بر سرت خراب می شوند
Open wide and face the suffering
(تنها) سپر بی انداز و عذاب را بپذیر

The inferno spews out hell's horde
دوزخ لشگر جهنمی اش را آزاد می کند
Casting the flames upon our world
آتش را به جهانمان می آورند
As death eclipses all the light
هنگامی که مرگ هر چه نور است را کسوف می کند
We make our last stand, 'til death: fight
ما برای آخرین بار می ایستیم و می جنگیم  : تا مرگ!

Time will not heal all of your pain
(گذشت ) زمان همه درد هایت را مرهم نخواهد بود...
----------------
کاش برگردان ها کم اشتباه باشند.
Trivium گروهی زنده و آینده دار است.شک ندارم آلبوم جدیدشان که در سال جاری میلادی منتشر خواهد شد ملودیک تر و هدبنگ آورتر از شوگان خواهد بود.Trivium را نیوش کنید و امیدوارم مانند من این گروه دروازه ایی باشد تا Bullet for my valentine و All That Remains هم به اسامی گروه های مورد علاقه تان اضافه شود.

کامکار بمانید و رها.


نظر نظر دوستان