تبلیغات
Hate Us
Hate Us
 پاک خواهد شد!
سلام
دو نکته را عرض می کنم:

1- برای نوشتار بعدی من تصمیم گرفتم از SepticFlesh بنویسم.اگر شما هم کار این گروه را می 

پسندید آهنگ مورد علاقتان را بگویید ، اگر نه که گروهی دیگر پیشنهاد کنید.

2- فن پیچ مونسپلی که بنده در فیسپوک دارم شدیدا چشم انتظار شصت شماست:

http://www.facebook.com/moonspell.iranian.street.team

کامکار بمانید و رها.

نظر نظر دوستان

  Sentenced
سلام
این پست مربوط به Sentenced است.
اگر بخواهم دقیق تر بگویم این پست مربوط به آلبوم آخر آنها که آخرین بودن آن را از پیش هم اعلام کرده بودند و در سال 2005 با نام The Funeral Album منتشر شد ، است.
Sentenced گروهی فنلاندی بود که از 1989 تا 2005 فعالیت کرد و الان خواننده و چند تن از آنها در گروهPoisonBlack هنر خود را به نمایش می گذارند.
........
نخستین کار که شعرش ترجمه می شود Her Last 5 Minutes ترک چهارم این آلبوم است.
داستان "پنچ دقیقه پایانی اش" داستان بیماری مرگباریست که معشوقه شاعر دچار آن است.شعر و آهنگی که بهانه نوشتن این پست شد.
برای من زیباترین قسمت این آهنگ ، لحظه احتضار معشوقه و تمنای شاعر برای تسلیم نشدن اوست که آن را از 2:47 تا 3:15 آن را می شنویم و سولویی شاید یک دقیقه ایی و سپس "سکوتی که سرشار از ناگفته هاست"...

Her Last 5 Minutes
پنچ دقیقه آخر عمرش
ُ
Must have been a week
باید هفته ایی گذشته باشد
Since she drew the curtains down
از روزی که پرده ها را کشید
I don't know if it's night or day
نمی دانم الان شب است یا روز
And I don't care
و برایم مهم هم نیست
Our hope seems so bleak
امیدمان روز به روز کمتر می شود
But she's pulling through somehow
اما هنوز دوام آورده و من
While I'm trembling in dismay, in despair
در ناراحتی و فلاکت دست و پا می زنم

I can see you're scared and tired of all this
می بینم که چقدر ترسیده ایی و بریده ایی از این همه
I can see the torment, the damage it has done
می فهممت که چه شکنجه ایی می کشی ، که این بیماری چه بر سرت آورده
Still we both know what the other alternative is
هر دوی ما می دانیم که راه حل دیگر چیست...
Not yet, the only one
اما هنوز نه ، نیمه ی من

The good moments are breezed
لحظه های خوب پر کشیدند
And there's nothing I can do
و کاری از من بر نمی آید
When it comes onto her again
وقتی (بیماری) باز هم بر تنش سایه می افکند
And does it worse
و حالش را بد تر میکند

She shivers like a leaf
مانند برگی می لرزد
As the waves of pain heave through
که در میان امواج درد غوطه ور است
The ruthless bringer of the end
حامل سنگدل (خبرهای) پایان
Fears, preserved
 ترس ها ، زنده نگاه داشتن

Don't go yet, don't yet go
نه الان نرو ، تسلیم نشو
Not yet, my only one
زود است برایم ، همه امید من
Don't go yet, I can't let go
هنوز دل نکنده ام ، نمی توانم بگذارم بروی
Not yet, my only one
هنوز نه ، همه زندگی من

"I can't stop the light from flaming the curtains white."
"نور گویی پرده های سفید را به آتش کشیده و دیگر کاری از من برنمی آید...."
-----------------
آهنگ دوم Drain Me ترک یازدهم آلبوم و جزو آهنگهای متال تر و هدبنگی تر است.
برادر دوقلوی آهنگ Vengeance Is Mine ترک هفتم است که بخاطر قرابت معنایی تنها از یکی از این دو می نویسم.
از نظر موسیقیایی فقط می توانم بگویم به گوش جان بشنوید و حالش را ببرید ، سولوی کوتاه و بامزه ایی دارد اما زمینه شعری آن ، طرف دوم 99 درصد شعرهای پاپ وطنیست.آن روی سکه.شجاعت اعتراف به پلیدی...

Drain Me
جانم را بنوش

Always pretending to want you
همیشه تظاهر کردم که می خواهمت
It's so easy to make you play my game
چه ساده تن به بازی من می دهی
Always deceiving to get you
همیشه فریبت دادم تا به دستت بیاورم

So goddamn easy to make you scream my name
چقدر ساده مجبور می شدی اسمم را فریاد بزنی
No remorse, no repent
نه پشیمانم ، نه متنبه
Still to you I'm heaven-sent
که هنوز برای تو ، من یک فرشته آسمانم

I don't need a reason to hate you
من دلیلی نمی خواهم تا از تو متنفر باشم
I don't need a reason to break you
بهانه ایی نمی خواهم تا تو را خورد کنم
Just keep that mouth wide open and drain me,my darling
عزیزم ، فقط دهنت را کامل باز کن و جانم را بکش
I don't need to care if you want me
برایم مهم نیست که مرا می خواهی
I don't need to care if you need me
اهمیتی ندارد که به من نیاز داری
Just spread that pink wide smile and drain me,my darling
عزیزم فقط آن لبخند پهن صورتی را بازتر کن و جانم را بنوش

For so many years I've been faking
از آنجا که سالهاست که در حال تظاهرم
It's so hard to keep lying and smiling in vain
دیگر برایم سخت شده که باز هم دروغ بگویم و لبخند بزنم و ثمری نداشته باشد
For so many years I've been taking
من سالهاست تحمل می کنم
Innocence soiled
(این) معصومیت لجن مال (را)
hey babe
هی نفس!
your loss is my gain
غم تو ، شادی من است
No remorse, no repent
نه پشیمانم ، نه متنبه
Still to you I'm heaven-sent
که من هنوز برای تو از آسمان آمده ام....
-----------------------
آخرین آهنگ ، ترک سوم آلبوم است.
کاری به نسبت آرام و دلگیر.داستانش ، داستان عمر ماست و بار بودن.

We Are But Falling Leaves
ما (چیزی نیستیم) جز برگ های خزان زده

Think of your lifetime as one day
به زندگی ات نگاه کن گویی تنها یک روز بوده
It's fading away
که در حال محو شدن است
The shadows are growing long
سایه ها کشیده تر می شوند
Think of existence as a flame and death as rain
به بودن به نگاه آتش نگاه کن و به مرگ مثل باران
Storm clouds , they ride along
ابرهای طوفانی ، به زودی به ما می رسند

At life's eve our flames will cease
در لحظه آغاز زندگی ، آتش ما خاک می شود
Eternally, unavoidably
 برای همیشه ، ناگریز
Eventually all paths will lead
بلاخره تمام راه ها تو را 
To the cemetery
به گورستان می رسانند

Think of your lifetime as one year
به زندگیت نگاه کن گویی تنها یک سال بوده
Look autumn is here
ببین ، پاییز که الانت است
Getting colder, the winter's impending
سردتر می شوی ، صدای پای زمستان شنیده می شود
Your conclusion's drawing near-certain, austere
به پایان رسیدنت حسی نزدیک به اطمینان از نا آرامی و اضطراب با خود می آرود

Yet is only the circles unending
"هنوز" تنها دایره بی پایان (زندگی) است

We are but falling leaves in the air hovering down
ما جز برگ های در حال سقوط نیستیم ، که در دامان باد در تلاطم اند
On our way we will hit the ground
تا بلاخره به زمین بخورند
Scattered fragments of time
(در این) کنج بی هدف از زمان
Like blinks of an eye we are
عمر ما مثل یک چشم برهم زدن می گذرد

Just when we realize that we are alive, we die
درست هنگامی که معنای زندگی را می فهمیم ، می میریم...
---------------
کاش برگردان ها کم اشتباه باشند.
همانطور که می دانید کارهای ابتدایی  Sentenced ژانر کاملا متفاوتی از سه آلبوم آخر آنها دارد و این پست تنها برای معرفی آخرین آلبوم آنها بود که برای شخص من در نوشتن از Sentenced آهنگ های فوق العاده ایی مثل Fragile و  Mourn در اولویت اند.

آنچه از ذهن شما گذشت پس از خواندن این پست را برایم بنویسید.
و دوستانی که عضو فیس بوک هستند صفحه "طرفداران ایرانی مونسپل" را فراموش نکنند:

http://www.facebook.com/moonspell.iranian.street.team
  
كامكار بمانید و رها.

نظر نظر دوستان

 2012
سلام
سال نوی همه عزیزانم مبارک!
نوشتار امروز مجموعه ایست از گروه هایی که پارسال آلبوم منتشر کردند که به ترتیب در زیر نام برده می شوند:

Antimatter
Kamelot
Stone Sour
My Dying Bride
Paradise Lost
Daylight Dies
Fractal Gates
Tiamat
.....

ANTIMATTER

گروهی از انگلستان که از سال 1998 فعالند و جدا از اسم فوق العاده زیبایشان (پاد ماده)موسیقی دلچسبی نیز ارائه می کنند.
آلبوم سال گذشته Antimatter به نام  Fear of a Unique Identity که پس از 5 سال فاصله نسبت به آخرین کار آنها منتشر شد آنقدر دلچسب و گوش نواز بود که باید پستی جداگانه از آن بنویسم.
در مصاحبه ایی که Mick Moss تقریبا همه کاره گروه با سایت ایرانی tikwid می کند مشخص می شود که این گروه چقدر در ایران محبوب است.(حتما بخوانید)
آهنگی که برای ترجمه انتخاب کردم  ترک چهارم آلبوم ، "آتش پیمایی" یا راه رفتن بر روی آتش است که آهنگی به نسبت طولانی و آرام این آلبوم است و سولویی کوتاه اما زیبا هم دارد.


As a man you’ll understand liberty
به عنوان یک انسان ، (روزی) معنای آزادی را خواهی فهید
But stay aware when you hear the sirens ring
اما (همیشه) هوشیار باش هنگامی که صدای آژیر را شنیدی
Know your foe for where he walks
دشمنت را بشناس که هرجا که او قدم بگذارد
you will never perceive the colour of freedom
تو رنگ آزادی را هم آنجا نخواهی دید

You can walk with your eyes wide open through coal
می توانی از میان زغال ها با چشمانی باز بگذری
But the harder you try it’s blowing so slow
اما هرچه بیشتر تلاش کنی ، بیشتر در آن می دمی (آتش را گداخته تر می کنی)
Build a wall between your soul and reality
حصاری میان روحت و واقعیت بکش
Only then will your head be truly free
فقط آن هنگام است که افکارت واقعا آزاد می شود
Paint a face over your veins
صورتی روی رگهایت بکش تا 
so nobody can see the horror you’re feeling
کسی ترسی که درونت رخنه کرده را نبیند

Are you praying for an end to this?
برای یک پایان دعا می کنی؟
We’d all love to fly away
همه ما می خواهیم پر بکشیم
------------------

KAMELOT

گروهی از آمریکا که از سال 1991 فعالند.مشهور و محبوب تا جایی که Epica اسم خود را از یکی از آلبوم های این گروه انتخاب کرده 

است.
آلبوم امسال آنها Silverthorn یک محتوای کلی دارد.یک داستان.دختری به نام Jolee در قرن 19 ، بر اثر یک حادثه توسط یکی از برادران دوقلو اش و مقابل چشمان برادر دیگر خود کشته می شود و این تراژدی منجر به حوادث و اتفاتی می شود که در سرتاسر آلبوم از آنها می شنویم.عکس روی کاور آلبوم نیز عکس همین دختر است.
آهنگی که برای ترجمه انتخاب کردم ترک دوم این آهنگ است که ویدئوی آن کاملا کامسپت کلی که شعرهای آلبوم بر آن استوار است را نشان می دهد.
داستان شعر از آنجا شروع می شود که برادر در زندان با روح خواهرش مواجه می شود...
در این آهنگ خواننده های گروه های Amaranthe و The Agonist به عنوان همخوان حضور دارند.

قربانی کردن - فرشته همیشه زنده

A passing life each day a carving on the wall
گذر زندگی که هر روز روی دیوار (زندان) حک می شود 
It’s like a night without awakening
مثل شبی که بیداری ایی در آن نیست
The truth is lost and maybe never to be found
حقیقت پنهان است و شاید هرگز کسی آن را نبیند
Like the shadows of my pantomime
مثل سایه هایی از رفتارهای خودم

When all the world is gathered for the final feast
وقتی که تمام دنیا برای آخرین مهمانی جمع می شوند
Will there be someone to believe in me?
آیا کسی هست که حرف مرا باور کند؟
The voices echoing in my distorted mind
صداها در ذهن آشفته ام پژواک می کند
Is this for real or just a dream?
این حقیقت است یا رویا می بینم؟

(Am I losing my mind? I am not afraid, my dear)
(دارم دیوانه می شوم ، نه؟ عیبی ندارد عزیزم )

Sing for me angel of afterlife calming me down
برایم بخوان فرشته همیشه زنده (لقب خواهرش)
Chaos inside my nebula
پریشانی در ابرهای آسمانم
And may the wrong turn to right in a celestial light
و شاید بدی به خوبی تبدیل شود ، در یک نور آسمانی
Forgive my sacrimony
مرا به خاطر این قربانی کردن عفو کن
Tell me what they say that I’m supposed to know
هر چه که قرار بود بدانم را به من بگو
Tell me every little detail
با همه جزئیاتش بگو
Make truth appear for me as distant memories
کاری کن که حقیقت در دورترین خاطراتم هم آشکار شود
Like pictures on a silver screen
مانند عکس ها روی پرده نقره ایی

[خواننده زن:]
It all becomes clear
همه چیز واضح می شود
The truth will appear
حقیقت آشکار می شود
Forever I'm there for you and sing...
من همیشه با توام و خواهم خواند

And now leave me alone
رهایم کن ، تنهایم بگذار
Erase my memory
حافظه ام را پاک کن
Don’t want to hear, don’t want to see
نمی خواهم بشنوم ، نمی خواهم ببینم
Don’t want to think about the lie that follows me
دیگر نمی خواهم به دروغی که همیشه همراه من است فکر کنم

All becomes clear
همه چیز برایم آشکار شده
But no one will hear my testimony
اما کسی نمی خواهد دفاع مرا از خودم بشنود

[خواننده زن:]
I am your angel of afterlife
من فرشته پس از مرگ تو ام
Calming you down
آرامت می کنم
Silence inside your nebula
آبرهای آسمانت را ساکن می کنم
And when the wrong turns to right in a celestial light
و وقتی که بدی به خوبی تبدیل می شود در یک نور آسمانی
I’ll heed your testimony
من به دفاعت گوش خواهم داد

Ring around a rosie,A pocket full of posies)
(Ashes, ashes , We all fall down
  -- آهنگی معروف که کودکان در هنگام بازی می خوانند  -- 
--------------

ُُُُُُُSTONE SOUR

و  می رسیم به آلبوم جدید Stone Sour!
"خانه طلا و استخوان قسمت اول" در یک کلام فوق العاده است.از  RU486  تا Travelers  همه چیز اندازه است.
اما موسیقی و شعر و کاور و همه این حرف ها به کنار ، صدایی به گرمی و حجم خواننده این گروه سراغ دارید؟
ژانر این آلبوم Rock است اما آهنگی مثل  Absolute Zero که یک پیش سرود (pre-Chorus) شاهکار دارد و بعد سرود اول هم یک سولوی کوتاه می شنویم چه چیزی از یک ترش متال کمتر دارد؟ هدبنگ هایی که با این آهنگ می زنم که معتقدند هیچ چیز.
و گوش به زنگ باشید ، قسمت دوم آلبوم هم تا یکی دو هفته دیگر منتشر می شود!
همانطور که می دانید این آلبوم دو قسمتی در اصل برگرفته از یک کمیک استریپ است که خود خواننده آن را نوشته.در حقیقت شعرهای آهنگ دیالوگ های بین کاراکترهای آن است.اگر ویدئوی Do Me a Favor را هم دیده باشید کاملا متوجه آن خواهید شد.
آهنگی که برای ترجمه انتخاب کرده ام ترک هشتم این آلبوم است.آهنگی آرام و فوق العاده که تنه به تنه Bother می زند...

کم حرف

Across the sea to you
از اقیانوس (ها) گذشتم تا تو را ببینم
I've Left myself deserted here again 
خودم را دوباره اینجا تنها می گذارم
Across the sea to you
از دریا (ها) گدشتم تا تو را ببینم
My pieces are too broken now to mend
شکسته تر از آنی ام که دوباره بایستم

In middle , Under a cold black sky
در همین حال ، زیر این آسمان سیاه و سرد
The sun will only burn for you and I 
خورشید فقط برای من و تو خواهد تابید
In the moment Before I lose my mind
همین الان ، پیش از آنکه دیوانه شوم (بدان:)
These hours don't mean anything this time
گذشت این ساعت ها هیچ معنایی برایم ندارند

Across the world for you
دنیا را برایت زیر پا گذاشتم
My reasons have no reasons to remain
دلیل هایم دیگر دلیلی برای ماندن ندارند
I'd cross the world for you
دنیا را برایت زیر پا می گذارم
I don't know what I'm doing wrong But I can't stay the same
نمی دانم کجای کارم ایراد دارد اما نمیتوانم همان (آدم) بمانم

Give me a sign,Show me the light
نشانه ایی بده ، نوری بتابان راه را نشانم بده
Maybe tonight,I'll tell you everything
شاید امشب ، همه چیز را به تو بگویم...
------------------

MY DYING BRIDE

"عروس در حال احتضار من" ، گروهی انگلیسی که از سال 1990 فعالند.معروف و محبوب اند و نیازی به معرفی ندارند.
آهنگی که از آلبوم سال گذشته آنها انتخاب کردم ترک پنجم و هم نام آلبوم است.
این آهنگ برای من داستان تراژدی گونه ایست از انسانی به بن بست رسیده و منتظر مرگ است و در پایان نیز او می آید...

نقشه ایی از تمام شکست هایمان

I’m unaware of a response
من پاسخی ندارم
From my errant dark red soul
از روح تاریک و دور افتاده ام
Too deep to be spoken aloud
عمیق تر از آنکه بشود در موردش با کسی صحبت کرد
I bury a world right in my heart
من دنیایی را در قلبم دفن کرده ام

Frost etched the tall windows
جنگل پنجره های بلند را پوشاند
I have been cold for a long time
مدت هاست که سرد شده ام
Borne upon winters shoulders
من زمستانها را بر روی شانه هایم داشتم
There are wolves here, many of them
اینجا گرگ دارد ، زیاد
I am staggered at their hatred of me
من در میان نفرتشان از خودم گرفتارم

I lie in complete fear
من در میان وحشت آرام می گیرم
I call the moths to tend me
و از پروانه های می خواهم نزدیک من پرواز کنند
I forget the form of my sins
چرایی گناهانم را فراموش می کنم
And drained of motion
و آخرین ذره های حرکت را در خودم جمع می کنم

the air itself avoids me
هوا ، خودش مرا از خود دریغ می کند
And void of notion, unable to perceive
و خالی از مفهوم، ناتوان از درک
Mouth barely open, almost fearing to breathe
(با) دهانی که به ندرت باز می شود و حتی از نفس کشیدن هم هراس دارد
And there is no other sound at all
دیگر صدایی نیست
Just there, to the left, his shadow rose
فقط هست ، سایه اش از سمت چپ ، قد میکشد (غروب خورشید)

I always knew he was coming
همیشه می دانستم که می آید
Takes the vacant chair beside me
بر روی صندلی خالی کنارم می نشیند
With golden hands he moved the hair from my face
و با دستانی طلایی موهایم را از صورتم کنار می زند
---------------------
برای خواندن ترجمه ار گروه های  Daylight Dies و Fractal Gates و  Tiamat و   Paradise Lost بر روی "ادامه مطلب" کلیک کنید.

همانطور که در مرام نامه وبلاگ بند سوم مشاهده می کنید از شما انتظار می میرد اشتباهات ترجمه را گوشزد کنید تا نوشتاری قابل اتکا و ارائه داشته باشیم.
از همه عزیزانم که در نوشتار پیشین نظر دادند تشکر میکنم و از آنها میخوام کماکان من و بقیه دوستانشان را محرم موسیقی شبشان بدانند. 
 
کامکار بمانید و رها.

ادامه مطلب
نظر نظر دوستان

 نیمه شب با Hate-us
سلام!
این پست فقط یک پیشنهاد است.پیشنهادی برای من و همه دوستانم در این وبلاگ.
از امشب ، هر شب (مشخصا از 12 شب به بعد) اگر به اینترنت دسترسی داشتیم ، در نظرات همین پست نام آهنگی که می شنویم را می نویسیم.

شش قانون پایه:

1 - هر شب تنها یک آهنگ (و نه آلبوم) را انتخاب کنید و از 12 شب تا قبل از طلوع خورشید آن را در قسمت نظرات بنویسید.

2 - اگر توانستید یک لینک هم برای دانلود آن آهنگ پیدا کنید تا بقیه دوستان هم آن آهنگ را بشنوند.

3 - آهنگی که نام می برید لزوما نباید آهنین یا خارجی باشد.من خودم شخصا "باد و بیشه" از ابی را گوش می کردم که این ایده به ذهنم رسید.

4 - اسم بردن از گروه های ناشناس که اگر در اینترنت نامشان را سرچ کنی اثری از آنها نمی توانی پیدا کنی هیچ کلاسی ندارد ، آهنگی که واقعا برای نیمه شبتان انتخاب کردید را بنویسید.حتی اگر شهرام شب پره یا عباس قادری باشد.

5 - نظر گذاشتن در این وبلاگ همیشه آزاد (انتشار بدون تایید من) بوده و هست بزرگواری کنید و از تمسخر نظر دیگران یا اظهار نظرهایی که قرار است تخصصی باشد اما کمدی می شود خودداری کنید.

6 - قانون زاپاس.

رفقا قرارمان هر نیمه شب
پایین همین نوشته

نظر نظر دوستان

 Katatonia

سلام
این اولین نوشتار وبلاگ جدید است كه قبلی از دسترس خارج شد.
این بار از آلبوم Dead End Kings محصول 2012 از گروه Katatonia خواهم نوشت.
كاتاتونیا نیازی به معرفی ندارد ، گروهی سوئدی با طرفدارانی بی شمار.تقریبا همه از كارهایشان آهنگهایی مثل July یا My twin را شنیده اند.

آلبوم امسال آنها "پادشاهان بن بست" فوق العاده است.پر از احساس و نزدیك.تعادلی بین حرف های تازه و گلایه های همیشگی.
پیشنهاد من این است كه كاتاتونیا را اول بشنویدش بعد شعرهایش را بخوانید.برای من كه انگار شاعر نیمی از شعرش را در میان سكوت ها و لحن خواندنش پنهان كرده است.
آنچه پیش از ترجمه ها باید به آن اشاره كنم دخل و تصرف هایم به ترجمه هاست.بزرگواری كنید نادیده اش بگیرید كه شعرهای كاتاتونیا به سادگی زیباست.
----------
نخستین برگردان ترك چهارم آلبوم The Racing Heart است.
موسیقی جذاب
داستان شعر برای من ، داستان از دست دادن عزیزی گرفتار بیماریست.لرزش ضربان قلب روی مانیتور ، قرینطینه و حتی تصور مراسم تدفین شاعر پس از خودكشی...

The Racing Heart
قلب مجنون

White sun
خورشید سپید
Spring of wealth
مملو از دارایی
Came for a good time
آمدی تا (در كنار من) خوش باشی
It's not what I have
اما (انگار) آنچه می خواهی در توانم نیست

Vibrate
می لرزد
Life on the line
نبض روی خط
My racing heart
قلب دیوانه من
Your vaccant mind
فكر همیشه محتاط تو

If I sow a wind now
اگر باد بكارم
I will reap a storm
فردا طوفان درو خواهم كرد
You saw me sliding
دیدی چگونه در خود ته نشین می شوم
away from the sun
دور از خورشید...
And tomorrow Who will come
و فردا چه كسانی خواهند آمد
And put their hand over mine
و دستشان را بر دستان من می كشند
Mine with the burning shape of a gun
دستی سوخته كه به شكل تفنگی درآمده

Washed out
بی رنگ و تار و پود
Soul of money
هر چه پول در دنیاست
Couldn't keep the fire
نتوانست آتش را زنده نگاه دارد
It's not what I do
من برای اینكار نیامده ام

Vibrate
افسار گسیخته
Life on the line
زندگی (ام) روی خط
My racing heart
قلب دیوانه ام
It's all I find
تمام آنچیزیست كه برایم مانده

Inside the sickness
در آغوش بیماری
Rest
آرام بگیر
---------------
یازدهمین آهنگ آلبوم "نامه های مرده" بی شك یكی از سه آهنگ عالی آلبوم است.به نسبت آهنگ های دیگر آلبوم تمپوی بالاتری دارد.گرم و تلخ.
ملودی خواندن را در قسمت سرود از دست ندهید.
داستان شعر برای من ، داستان یك مترسك است...

Dead Letters
نامه های مرده

Vexation
اضطراب
Internal void
پوچی بی انتها
My dreams
خواب های من
Are getting darker and darker
روز به روز تاریك تر و وحشتناك تر می شوند

Dim my lights
بپوشان چراغ هایم  را
Time is frail
زمان شكستنی ست
You shut my mind
خفه كردی فكرم را
Trapped and choked
اسیر و بی نفس
Erased my trail
رد پایم را پاك كردی
Split the chest
سینه ام را بشكاف
My heart couldn t feel more pale
قلب من دیگر از این كرخت تر نمی شود
Only once
شاید برای یك بار
Could I see clear
من  هم(آنچه تو می بینی را) شفاف ببینم

[سرود]
This life before me
این زندگی كه مقابل من است
Its blood runs so still
خون درونش از جهش افتاده
The call of the bird
صدای پرندگان
The song that makes the hours go
آهنگیست كه زمان را می گذراند

The change Inactive
تغییر ، بی تاثیر
Dead letters
نامه هایی كه
Form these words
از این كلمات بی جان تر می شوند

Dim my lights
چراغ هایم را بپوشان
One by one
یكی پس از دیگری
The sordid pale
یك رنگ پریدگی لعنتی

Broken run
با پاهایی شكسته
Confined in escape
نا توان از فرار
On burnt grass
روی چمن های سوخته
Below the crest
زیر یك كلاه آفتاب گیر
Liar in wait for the ending
دروغگویی در انتظار مرگش نشسته...
----------
هفتمین ترك ، Ambitions.
داستان شعر برای من ، داستان تنهایی و جداییست.داستان طنابی كه از درخت سپیدار آویزان می شود تا اوضاع بهتر شود...
من عاشق  3:37 به بعدم.فوق العادست!

Ambitions
انگیزه ها

Hear my thin voice
صدای ناتوانم را بشنو
Hear my words fall down
بشنو كه كلمات از دهانم می ریزند
See my ambitions fade out
بنگر (چگونه) انگیزه هایم محو می شوند
Had so much better time
چه روزگار خوبی داشتم

At night walking on the tracks
گذشتن از كوچه ها در میانه های شب
Changed my perspective
نگاهم را تغییر داده
Idle hands with wounds and cracks
دستانی بیهوده با چروك و زخم
Stale and infected
كهنه و مریض

We cast a veil
ما حجابی بافتیم
The memories are faint
خاطره ها به سختی قابل تشخیص اند
Still so in love with you
و هنوز چقدر عاشقت هستم

She danced this strife
این درد را او بر پا كرد
Kicked the life
زندگی را بیرون كرد
I feel this weight upon my heart
غصه ایی بر سینه ام سنگینی می كند

Indecision Sow the seed
تردید ، آغازگر (این جدایی) بود
Aspirations never within reach
به امیدها نرسیدیم
At night there is no other view
شب ها منظره ای دیگری نیست
Sing a song for the ones who never made it
ترانه ایی بخوان برای كسانی كه طاقت نیاوردند

In the ward under yellow lights
زیر نور زرد اتاق های تیمارستان
Under linden trees I am transparent
زیر درختان سپیدار من نادیدنی ام
And led to believe that things will change if I go away
و كاری می كنم تا باور كنی اوضاع عوض می شود اگر من نباشم
Lowering sky under which we go
آسمان سقفش كوتاه است هر جا كه ما برویم

Constant noise behind the overcoming
صداهای ممتد از تحمل من خارج است
I had no choice but to rearrange
راهی جز دوباره از اول شروع كردن ندارم
The scars open
زخم ها باز می شوند
I am not allowed to understand
من حق ندارم بفهمم
I take it as you are not coming back
می گذارمش به حساب اینكه برنخواهی گشت
-------------
برای خواندن ترجمه ترانه های Hypnone و The Act Of Darkening روی "ادامه مطلب" كلیك كنید.
كاش ترجمه ها كم غلط باشند و پسندیده باشید.
دوستان وبلاگ این IDرا در یاهو Add كنند تا اگر این وبلاگ هم از دسترس خارج شد بتوانم با آنها در تماس باشم: Soulsick20

ممنون از عزیزانی كه در نوشته پیشین نظر گذاشته بودند.كاتاتونیا انتخاب شما بود.گروه بعدی را انتخاب كنید.

كامكار بمانید و رها.

ادامه مطلب
نظر نظر دوستان

 ادامه می دهیم!

وبلاگ قبلی از دسترس خارج شد...

این وبلاگ راه آهنین را ادامه خواهد داد.

کاملکار بمانید و رها


نظر نظر دوستان

 Moonspell Iranian Fanpage


سلام
دوستان عزیزم
چند وقتی بود كه تصمیم گرفته بودم صفحه ایی در فیسبوك برای هواداران فارسی زبان مونسپل راه بیاندازم.
آنجا هم همه گیرتر است ، هم كار كردن با آسان است و هم چون یك بار فیل-تر شده دیگر نمی شود.البته بهترین قسمت داستان آنجاست كه هیچ شباهتی به میهن بلاگ ندارد كه یك وبلاگ با سه سال آرشیو {lunar.mihanblog} را مثل آبنبات پاك كند.
قرار شده كار طراحی كاور را محمدرضای عزیزم انجام دهد كه جزو دوستان جاری و همیشگی من است كه همین وبلاگ سبب آشناییمان شد.
اگر در فیسبوك عضو هستید ،‌ حمایتمان كنید حتی اگر مونسپل را نمی شناسید یا دوستش ندارید تا هم اتحاد بزرگتر از این تشكیل دهیم و هم من ضایع نشوم.

آدرس صفحه:

http://www.facebook.com/moonspell.iranian.street.team


اگر موسیقی گروهی فكر و دلتان را برده لذتش را با من و دوستانم شریك شوید.در نظرات نام گروه را بنویسید.پست بعدی را از گروه های پیشنهادی شما خواهد بود.

كامكار بمانید و رها.

----------------

آپدیت:
كار طراحی كاور و لوگوی صفحه توسط دوست نازنینم محمدرضا وثوقیان تمام شد.حتما ببینید.

اگر بخواهید از آلبوم امسال كاتاتونیا یك آهنگ را انتخاب كنید كدام خواهد بود؟


نظر نظر دوستان

 In Mourning

سلام
هر چه بیشتر از آلبوم امسال In Mourning می شنوم علاقه ام به این گروه عمیق تر می شود.
و این علاقه مرا بر آن داشت تا بیشتر و وزین از این گروه بنویسم.گروهی برخواسته از شهری كوچك به نام Falun در مركز سوئد كه شاید در نگاه اول شنونده را به یاد گروه هایی مثل Opeth و Swallow the Sun بیاندازد اما این گروه تكرار نیست ، حرف تازه می زند.
سومین اثر استدیویی آنها امسال با نام The Weight Of Oceans منتشر شد كه تا رتبه چهلم چارت كشورهای حوزه اسكاندیناوی هم آمد.
اشعار همان گونه كه از نام آلبوم پیداست پیرامون دریا ، كشتی و افسانه های آن می گردد اما كاور آلبوم ! هنگامی كه هنر برای انتشار میان مردم است اوج زیبایی اش ، قابل فهم بودن آن برای همه است و كاور این آلبوم این شعف را در من به وجود می آورد كه هنوز می توان گروهی را یافت كه نامفهوم و عجیب بودن اشعار و طراحی های آلبوم برایش فخر نباشد.
چند نفر از شما طرح جلد آلبوم به زیبایی آلبوم های آنادما به خاطر دارد؟

در آلبوم پیشین آنها غم در موسیقیشان كم بود ، اشعار محزون بودند اما در "سنگینی اقیانوس ها" موسیقی هم غمگین است.تقریبا در هر آهنگی كمی از عطر تند آهنگ كم می شود و شنونده را به دنیایی آرام دعوت می كند.گرچه این آرامش كوتاه است و دوباره موسیقی از جنس آهن می شود و فریاد.
پیش از آنكه ترجمه را شروع كنم از صمیم قلبم از كسانی این گروه را از جنس دیگری دوست دارند عذر می خواهم كه پا به قلمرو امن آنها و گروه مورد علاقشان می گذارم.می دانم هرچقدر هم كه تلاش كنم آنی كه آنها از خواندن اشعار در ذهنشان حك می شود ، چیز دیگریست.
......
نخستین برگردان Convergence است ، ترك پنجم آلبوم.
آهنگی كه هر وقت گوش می كنمش دلم می خواهد موهای بلندی داشتم و هدبنگی شایسته اش می زدم.
هشت دقیقه برای یك آهنگ طولانیست اما اوج و حضیض هایی كه تجربه خواهید كرد آنقدر شنیدنش را لذت بخش می كند كه طولانی بودن آن را هرگز احساس نكنید.
شعر برای من انگار داستان مردی دل به دریا زده و در حال مرگ است و دریا در قسمت سرود (Chorus) و پیش از سولو (Bridge) با او صحبت می كند.او را پسرش خطاب می كند و از فراموش كردن باورش او را برحذر می دارد.

Convergence
به هم رسیدن

Bleak, the sky is pale or is it the water
سرد و بدشگون ، این آسمان است كه رنگ به رخسار ندارد یا دریا
Vapor conceals the ends and the beginnings
مه و بخار آغاز و پایان را از چشم پنهان می كنند
Adrift between awake and asleep
حیران میان بیداری و خواب
the stillness entwines a wavering mind
این سكون ، ذهنی در حال فروپاشی را مواج تر می كند

Awake, the trail forms through transparent walls
هوشیار ، دنباله ایی شكل می گیرد از میان دیوارهای نمایان
To make way for stars to walk the surface
تا برای ستاره ها راه را باز كند تا به روی آسمان قدم بگذارند
The silence enshrouded in a halo of light, to wake the sleeper
حلقه ایی از نور سكوت را در میان می گیرد تا خفته ایی از خواب برخیزد

َ[سرود:]
Wake up son, the storm is over
برخیز فرزند ، طوفان تمام شد
Don't let yourself slumber in the arms of the frail
نگذار آغوش خستگی تو را به خواب ببرد
It's time to remember why you are here
الآن وقتیست كه باید به خاطر بیاوری چرا اینجایی
With fire to open the eyes of the hunter
با آتشی كه چشمان شكارچی را باز می كند
The flow of time will not stay and wait for you
گذر زمان نخواهد ایستاد ، منتظرت نخواهد ماند
Rise before you crumble under the weight of oceans
برخیز پیش از آنكه زیر سنگینی اقیانوس ها بشكنی

A convergence of the lost light
نور(های) گم شده دست به دست هم می دهند
To spark the flame that drowned in the storm
تا جرقه ایی شوند برای آتشی كه در طوفان غرق شد

Who are you to abandon faith, you made the promise to conquer the ocean
تو كه هستی كه بخواهی باور را كتمان كنی؟ تو سوگند خوردی كه اقیانوس را به زیر بكشی
A fall into oblivion, leaving the reborn to the black sea
تسلیم فراموشی (نشو) ،  زندگی دوباره را به تاریكی دریا نسپار

Light climbing down, embodying the hunter
نور عقب نشینی می كند ، شكارچی نمایان می شود
With fire to open up the eyes of the weary
با آتشی برای باز نگاه داشتن چشمان خسته اش
He came with the call of the lost legion
ندا سر می دهد برای ارتشی گم شده
With voices of the ancient ones
با صدایی از جنس گذشته (و)
asking for remembrance
(از آنها) می خواهد او را (هم) به خاطر بیاورند
-------------
و بهانه من برای نوشتن این نوشته.
ترك چهارم این آلبوم ; آرام ، تلخ و نزدیك.
لحظه هایی مثل این آهنگ كه در موسیقی ایی كه من و شما گوش می كنیم اتفاق می افتد احساس غرور می كنم.دلم می خواهد همه بدانند من طرفدار این موسیقی ام و با آن روزم را به شب می دوزم.
صدای آرام Tobias Netzell واقعا شنیدنیست....

Celestial Tear
اشك آسمانی

So swift, embraced by you, you're silent, I travel alone
چه ناگهان ، در آغوش تو . تو خاموشی (و) من تنها سفر می كنم
I breathe in memories, through barricades of stone
من در خاطره ها نفس می كشم ، از میان حائل ایی از سنگ

Who are you, I once met light from another angle, in another time
تو كیستی ، پیش از این نور را از جنسی دیگر ، در زمانی دیگر دیده بودم
In your eyes, a solitaire, a vast dream far behind
در چشمان تو ، جواهری تنها ، رویایی گسترده در دور دست ها
If you were blind, if we were blind, could we then have been much closer
اگر نابینا بودی ، اگر نمی دیدیم ، چقدر نزدیك تر می شدیم

Fallen inside you, a celestial tear
درونت افتاده ، اشكی از آسمان
If the waves could drown our emotions, would it be my fault
اگر موج ها توانستند احساساتمان را غرق كنند ، گناهش بر شانه های من است
I cry for you a celestial tear
برایت اشك می ریزم ، اشكی از جنس بهشت
If we were only memories from other times
كه ما تنها خاطراتی در گذشته اییم

Who are you, I once met light from other angles, and other crimes
تو كیستی ، پیش از این نور را به نگاهی دیگر ، به گناه دیگر ، دیده بودم
I breathe in memories through barricades of stone
من از خاطره ها نفس می كشم ، در میان حائل ایی از سنگ
If you were close, if we were close, would we then have been much blinder
اگر به من نزدیك بودی ، اگر بهم نزدیك می شدیم ، چقدر نابیناتر می شدیم
-----------
در آلبوم پیشین این گروه Monolith  كه دو سال پیش منتشر شد و پیش از شنیدن این آلبوم شاهكار می نمود هم اشعار و ملودی های زیبایی برای شنیدن است.
برای من بهترین آهنگ ترك اول آلبوم است.
شعر از دید من داستان نامه نوشتن دوره گردیست برای محبوبی كه نیست و شاید در مخاطبش در دو خط پایانی شعر جوابش را می دهد...

For You To Know
برای تو تا بدانی

The pen scratches vellum paper and the words flow
قلم پوست آهو را می خراشد و كلمات سرازیر می شوند
Ink stained fingers dreaming up this letter to you
(این) انگشتان آغشته به جوهر ، رویای رسیدن این نامه به تو را دارند
Your love lingers in the shades of a grey morning
عشقت در صبحی خاكستری آرام آرام ترك می كند
Sentence escapes in the mist
جملات در مه پنهان می شوند

The pictures of home swallowed by a narrow margin
تصوراتم از خانه را مرزی نازك می بلعد
Delusions creeping upon me, I'm shaded
توهمات درونم را تسخیر می كنند ، پریشانم

The subtlety of time makes everything clearer
گذر زمان همه چیز را واضح تر می كند
Clawing to my chains, squirming with my agony
به زنجیر هایم چنگ می زند ، با دردم گلاویز می شود
Scared of never seeing you again
ترسانم كه دیگر نبینمت
But I never knew you anyway
اما تو را هم هرگز نشناختم
It could have been so different
می توانست سرنوشت گونه ایی دیگر رقم بخورد
It just never happened that way
اما هیچ وقت آنگونه نشد

َ[سرود:]
Have I told you about the magpie, my only friend
برایت از طوطی ام نگفته ام؟ تنها دوست من (است)
Have you heard about the tears and the nights in the rain
تا حالا چیزی از اشك و شب زیر باران شنیده ایی؟
And I want you to know, I want you by my side
می خواهم بدانی ، به حضورت در كنارم احتیاج دارم
I could have helped you find a way back into this world
اگر می توانستم راهی می یافتم تا تو را به این دنیا باز گردانم
If I ever face this world, we'll be together
اگر دوباره قصد زندگی كردن داشتم ، با هم خواهیم بود
This is for you to know. This is for you to feel
این برای توست تا بدانی ، تا احساسش كنی

The sun is setting, leaving me no sanctuary
خورشید در حال غروب كردن است ، برایم مأمنی نمی گذارد
And I can't stand another night like this
و دیگر تحمل ندارم یك شب دیگر را اینگونه بگذرانم
Tomorrow I will follow my friend among the trees
فردا دوست [پرنده ام] را از میان درختان دنبال خواهم كرد
My final letter, I will write it down for you
آخرین نامه ام را برایت خواهم نوشت

Keep it with your poems because they were all true
در اشعارت نگاهش دار كه هر چه (نوشته بودی) حقیقت داشت
Just so you know, you didn't get here in time
اما برای آنكه بدانی (می گویم:) آن هنگامی كه باید می رسیدی ، نرسیدی
-----------
پیش از این هم در ترك دوم آلبوم A Vow To Conquer The Ocean را هم ترجمه كرده بودم.
كاش پسندیده باشید.

با تصحیح اشتباهات ترجمه كمك كنید نوشتاری درخور این گروه شنیدنی داشته باشیم.
اگر این وبلاگ هم از دسترس خارج شد مثل بقیه دوستان من هم با گذاشتن عدد مقابل نام وبلاگ ادامه خواهم داد.بعدی hate-us1

كامكار بمانید و رها.


نظر نظر دوستان

 2012

سلام
در این نوشتار قصد دارم از چند آلبومی كه امسال منتشر شده اند و به نظرم شنیدنی آمده اند بنویسم.سعی من بر این بود كه از هر آلبوم یك آهنگ را كه شعر و موسیقی  بهتری دارد را انتخاب كنم.امیدوارم
حاصل را بپسندید.
...
Moonspell
گروهی پرتغالی كه امسال با  Alpha Noir/Omega White بازگشته اند.
آهنگی كه برای ترجمه انتخاب كرده ام ترك هفتم آلبوم اصلی است كه از نظر موسیقیایی جزو بهترین آهنگ های مونسپل است.Intro ی آهنگ كمتر از یك دقیقه است در آن صدای نجواهای فرناندو را می

شنویم كه "در افكار تو..." را تكرار می كند.
و اوج ظرافت شعر كه با تكرار همان جمله در میان جملات تمام پلشتی هایی كه از آنها می گوید را به ذهن مخاطب شعر ارجاع می دهد.
شعر با نقل قولی از انجیل آغاز می شود ...

Love is blasphemy
عشق كفر است

in your thoughts
در افكار تو...

"Behold the bridegroom cometh
ورود داماد را نظاره گر باش
In the middle of the night"
درنیمه های شب"
Behold the rats who follow him
موش هایی كه به دنبالش می دوند را نظاره كن
Why do they want our destruction?
چرا آنها نابوی ما را می خواهند؟

Do broken men still sail in your blade
هنوز مردان شكست خورده زیر پرچم تو می رانند؟
Are your bravest still afraid
هنوز شجاع ترین هایتان (هم) می ترسند؟
Now it's the womb that chases the seed
اكنون ، رحمیست كه به دنبال بار می گردد
Now it's the time of the need
اكنون زمان احتیاج است
Of hunger and revolt
(زمانی كه  ) از گرسنگی و جهل
Inverting our thoughts
افكار ما قرینه شود

Forever hold
در آغوش ، تا ابد
Forever sworn
قسم خورده ، تا همیشه
Forever mine
برای من ، تا ابد

It's the time to know, it's the time to see!
الان وقت آن است كه بفهمی ، الان وقت آن است كه ببینی:
Love is blasphemy
عشق كفر است!

In your thoughts
در افكار تو...

Behold the gloom bride coming
ورود عروس را نظاره گر باش
Riding the tail of the star
(كه) بر دنباله ایی از ستارگان می تازد
Beware the scum who follows her
آگاه باش از حقیری كه به دنبالش می رود
Now it's the time of the kill.
الان وقت كشتار است.

Love is blasphemy
عشق كفر است!

--------------
In Mourning
گروهی سوئوی كه با دو آلبوم اول خود جای خود را میان متالبازان ایرانی باز كرد.امسال آنها سومین آلبوم رسمی خود را منتشر كرده اند.
مقابل سبك این گروه Progressive Melodic Death Metal نوشته اند.
آلبوم پیشین آنها هم یك آهنگ شاهكار به نام The Poet And The Painter Of Souls داشت كه حقیقتا هرگز از شنیدنش خسته نمی شوم.

آهنگی كه برای ترجمه انتخاب كرده ام ترك دوم آلبوم  The Weight of Oceans است.


A Vow To Conquer The Ocean
سوگندی برای به زیر كشیدن اقیانوس

The screaming winds are begging, no choice, no options left
بادها زوزه كشان در حال التماس اند ، هیچ راهی نمانده ، هیچ حق انتخابی نیست
But to seek aid from the ancient ones, deserters of the coral legion
جز چاره جویی از باستانیان ،‌نگهبانان سرزمین اصلی
Memories from a golden age, unveiling knowledge to navigate by the stars
خاطراتی از یك عصر طلایی ، كشف مسیر راندن از نگاه به ستاره ها
A haunted heart to leave it's home and ride the waves
قلبی مجنون برای ترك خانه و به دل دریا زدن

Stars align to give guidance
ستاره ها صف می كشد تا تو به پیش بروی
Sail away under the darkening sky, as red turns to black
بران ، زیر آسمانی رو به تباهی ، هنگامی كه آفتاب سرخی اش را به سیاهی شب می بخشد
The night illuminates the path
شب روشنی بخش راه خواهد بود
Sail away, mind made up to make a vow to conquer the ocean
بران با فكری مصمم ، تا پیمان ببندی برای به زیر كشیدن اقیانوس

The day the sun forgot to shine, the stars carved something out of the sky
روزی كه خورشید فراموش كرد بتابد ، ستاره ها چیزی بر آسمان حك كردند
A wooden gift to a haunted heart, for a distorted mind the tide will turn
هدیه ایی عجیب برای قلبی مجنون ، برای ذهنی آشفته (كه) گره ها باز خواهد شد
From a windswept shore, left it's home. Years and years entangled in affliction
خانه را ترك كرد ، از ساحلی طوفان زده ، سالها و سالها تنش با درد و زخم همراه شد
Stared into the eye of the giant, and time stuck it's head in the sand
(و وقتی) به چشمان هیولا خیره شد ، زمان روی خود را پوشاند (تا نبیند)
-----------
Xandria
گروهی از كشور آلمان كه شاید در نگاه اول به گروه هایی مانند Epica یا Nightwish پیش از رفتن Tarja بماند.
اما آلبوم امسال آنها Neverworld's End  واقعا فوق العاده است.تنها آلبوم امسال برای من كه تمام آهنگ هایش را بارها و بارها شنیدم.
و سخت ترین كار انتخاب میان آهنگ های قوی ایی مثل Euphoria ، Cursed و valentine كه ویدئوی بسیار زیبایی نیز دارد ، بود.

Soulcrusher آهنگ ششم آلبوم است و سولوی بسیار قوی ، شعر زیبایش و از همه مهمتر وكال شنیدنی اش دلیل انتخاب من بود.امیدوارم بپسندید.شاید بتوان تركیب Soulcrusher مرا

"متجاوز روح" یا "درهم شكننده انسانیت"ترجمه كرد اما به نظر من بهتر است آن را ترجمه نكنیم.

Soulcrusher

I know the truth behind you, there is nothing but fear
من حقیقت ماورای تو را می دانم ، هیچ چیز جز ترس پشت تو نیست
Hiding behind violence I felt year after year
پشت خشونتی پنهانی كه سالهاست تنها احساس من بوده
Searching for someone to pay Darwin's price
به دنبال كسی بودی كه تقاص داروین را پس بدهد
Laughter echoes while you savour my cries
قهقه ات طنین انداز می شوند وقتی صدای گریه من به گوشت می رسد

I can't forget it - the pain and the dirt that I had to swallow
می نمی توانم فراموش كنم - درد و كثافتی كه مجبور بودم ببلعم
This is the limit - the soul you rape will once be strong
مرز اینجاست - روحی كه زیر پا خردش كردی روزی برمی خیزد
You never get it - the tears of the past are the hate of tomorrow
هرگز نفهمیدی - اشك های دیروز ، نفرت فردا هستند
Cursed Soulcrusher
نفرین بر تو ...

There's no escape, everyday is a treadmill of pain
راه فراری نیست ، هر روز دایره بی انتهایی از درد است
Working so hard for respect, but it all was in vain
برای احترام جان می كنیم‌ ، اما همه تلاشمان بیهوده است
No one would help little chaps picked half-dead
هیچ كس كودكان نیمه جان را كمك نمی كند
It's evolution, the strongest survive
این قانون جنگل است ، قوی ترین زنده می ماند

There's a refuge for me, but only in my mind
برای من پناهگاهیست ، تنها در افكارم
Outside it's raging on, on and on
بیرون (ذهنم) همه جا جنگ است و خشونت
Abusing for lust, instinct thirst for blood
تجاوز برای شهوت ، عطشی حیوانی برای خون
Hunting day by day - tears will run dry to hate
هر روز تحت تعقیب - جای این اشك ها كه خشك شود نفرت می روید
For the weakest one is hacked till it's done
برای ضعیفان رنج است تا روز مرگشان
Till it's falling out of the nest, dead and gone
تا روزی كه آشیانه سقوط كنند و كشته شوند

This sublime system of pure selection
این نظام بی نظیر انتخاب بهترین ها
Guarded carefully by the lies unquestioned
توسط بی شك ترین دروغ ها ،  با دقت مراقبت می شوند
It is living on - it is killing on
این ادامه نفس كشیدن است - این ادامه كشتن است
While the protectors just watch
هنگامی كه مراقبین تنها تماشا می كنند

Do you really wonder when sometimes the revenge is on you?
آیا واقعا جای تعجب دارد كه هر از گاهی از تو (هم) انتقام می گیرند؟
-------------
Shadows Fall
گروهی آمریكایی كه بیشتر به درامر فوق العاده اش می شناسندش.
آهنگی كه برای ترجمه انتخاب كرده ام ترك ششم از آلبوم Fire From the Sky است.

Save Your Soul
روحت را نجات بده

Guilt will twist the blade
احساس گناه تیغ (درون تنت) را می چرخاند
Everyday the knife cuts deeper
هر روز زخم ها عمیق تر می شود
How much more of this can you take
چقدر دیگر تحمل داری؟

Your fake smile fades
لبخند دروغینت محو می شود
Your public face has cracked and broken
نقابی كه در جمع به صورتت می زنی در هم شكسته
Cannot run and hide from your mistakes
نمی توانی از اشتباهاتت فرار كنی

Your time is running out
عمرت در حال تمام شدن است
This life of fear and doubt
زندگی پر از ترك و شك ات
Its not worth defending
ارزش جنگیدن و محافظت ندارد
The guilt is never ending
گناه را پایانی نیست

Judge not! Before you judge yourself
قضاوت نكن! پیش از آنكه (قبل از همه) خودت را قضاوت كنی
Regret! The only thing you felt
پیشمانی! تنها احساسیت كه در تو می ماند
Too late! It's too late to save your soul
دیر شده! برای نجات روحت دیر شده
How far! Will you let it go
چقدر! دیگر می توانی ادامه بدهی؟
Your fate! Is not in your control
سرنوشتت! در دستان تو نیست
Too late!‌ Its too late to save your soul
دیر شده! برای نجات روحت دیر شده

Your hollow words will never be enough
از زدن حرفهای بدون عمل خسته نمی شوی
Haunted in the truth
حقیقت تو را به جنون می كشد
The innocent paid for your actions
بی گناهان تقاص رفتار تو را دادند
Always seem to crush the ones you love
انگار كه تو همیشه تنها به كسانی ضربه می زنی كه دوستشان داری
Hide in your excuse
خودت را در بهانه هایت پنهان كن
It strangles like a noose
كه خفه ات می كند مانند طناب دار

Try to run and hide
فرار كن و پنهان شو
Until the day you die
تا روزی كه می میری
All your foolish pride
آن غرور احمقانه ات
It wont help you survive
كمكت نمی كند كه زنده بمانی...
-----------------
این چند آهنگ تنها یك قطره از كارهای شنیدنی امسال بودند.موسیقی ایی كه ما برای شنیدن انتخاب كرده ایم تنها نقطه رو به صعود در این دنیاست.

از اشتباهات ترجمه ها و نظراتتان برایم بنویسید.
كامكار بمانید و رها.


نظر نظر دوستان

 برای آن لحظه ناب كه هنرمند محبوبت جواب سوالت را می دهد!

كاش الان هجده ساله بودم! الان كه این سطر ها را می نویسم یك دنیا خوشحالی ، فریاد و شكلك های خندان یاهو را میان انگشتانم خفه می كنم تا به اندازه سن خودم و وبلاگم بنویسم.
نزدیك به دو ماه پیش مونسپل در صفحه اصلی خود پستی به عنوان Q & A قرار داد و در آن از طرفداران خواسته شده بود سوالات خود را از اعضای گروه بپرسند و آنها از میان سوالات به تعدادی از آنها پاسخ می دهند.
من هم به رسالت طرفداری ام سوالی از ریكاردو گیتاریست گروه پرسیدم و با توجه به حجم زیاد سوال ها امید چندانی هم به گرفتن پاسخم نداشتم كه 12 فروردین در كمال سورپرایز وقتی جواب ها را می خواندم دیدم سوال من اولین سوالی بود كه جواب داده شده!
اینكه چقدر ذوق كردم گفتن ندارد ، لینك اصلی سوال و جواب هااینجاست.در پایین هم ترجمه تحت الفظی از آنچه گفتم و شنیدم می نویسم.

سوال من: داستان پشت سولوی آهنگ " Everything Invaded " چیه؟  اون رو نوشتی یا فقط شاسی ضبط رو فشار دادی و نواختی؟
این رو می پرسم چون به نظرم این سولو زیباترین قطعه موسیقیایی كه تا حالا شنیدم.

ریكاردو:ممنونم از نظر محبت آمیزت در مورد اون سولو ، واقعا برام با ارزشه.
برای من یه سولو مثل یه آهنگ كوچیك بین آهنگ اصلیه.معمولا این به این معنیه كه من نزدیك چهل ثانیه از موسیقی دارم كه باید با یه "آهنگ كوچك" مناسب پرش كنم.
بعضی وقتا شانس میارم و نزدیك 10 دقیقه طول می كشه تا  مجموعه ایی از نت هایی كه برای سولو خواهم نواخت خودشون رو بهم نشون بدند.اما بعضی وقت ها هم خسته كننده می شه...مثلا پیدا كردن سولوی آهنگ scorpion flower نزدیك سه ماه طول كشید !
بحث مقدار نت هایی كه نواخته می شه نیست ، بحث چگونگیه نشون دادنه اونهاست و بعضی وقتا این نمایش اونقدری كه من می خواهم زود اتفاق نمی افته.اما برای آهنگ "everything invaded" فكر می كنم كه شانس باهام یار بود.داستان خاصی پشتش نیست فقط یه الهام درست تو یه زمان درست.مثل یك سلسله از سیاره ها كه درست در جای خودشون قرار می گیرن.
...
در ادامه سوال و جواب ها فرناندو از احساستشُ هنگام نوشتن ترانه های مونسپل ، ریكاردو از مارك آمپلی فایری كه استفاده می كند ، پدرو از چگونه تنظیم كردن آهنگ های مونسپل و مایك از رفاقت دو دهه ایش با Peter Steele خواننده گروه Type O Negative كه چند وقت پیش فوت كرد می گوید.حتما بخوانید.

---------
آپدیت:
اولین ویدئوی مربوط به آلبوم جدید منتشر شد !
Lickanthrope كه آهنگ پیشروی این آلبوم است و در اكثر اجراهای زنده مونسپل در چند ماه اخبر نواخته شده ویدئوی عجیبی دارد:

كلیپ با ورود یك دختر با شنل قرمز به یك كافه میان جنگل آغاز می شود كه در آن اعضای گروه در حال اجرای موسیقی هستند.فضای درون كافه مشوش است.نگاه ما ، نگاه دختر است كه ابتدا دعوای دو نفر كه در حال بازی هستند را می بینیم ، بعد  شرط بندی بر سر لورور روسی.دلقلك و رقاصه ها به ما نزدیك می شوند و می روند...
این فضا ادامه دارد تا هنگامی كه فرناندو از سن پایین می پرد و با سر دادن فریادهایی به گرگینه تبدیل می شود و بعد تمام اعضای گروه به گرگ نماها (عنوان اصلی آهنگ) تبدیل می شوند و در پایان ویدئو هنگامی كه فرناندویی كه گرگ شده مقابل صورت دختر شنل قرمز می ایستد و قسمتی از آهنگ را می خواند.دختر ابتدا صورت فرناندو را نوازش سپس سرش را قطع می كند و با لبخند از كافه خارج می شود!آری درست همان مقداری كه من عاشق این گروهم ، از دیدن ویدئو هایی كه كارگردان های پرتعالی برایشان می سازند رنج می برم.

تا چند روز دیگر ویدئوی White Skies هم منتشر می شود.عكس هایی از پشت صحنه فیلم برداری آن روی صفحه رسمی مونسپل قرار گرفته.با توجه به فضای این آهنگ و عكس هایی كه از آن دیده ام به شدت مشتاق دیدن آنم و خیالم هم از كیفیت آن راحت است.
 
امروز كمتر از  ده روز به انتشار آلبوم مونسپل مانده ، بسیاری از منتقدین مطرح متال آلبوم را شنیده اند و نقدهایی برای آن نوشته اند.در نوشتار بعدی خلاصه ایی از این نقد ها را می نویسم.

جاودان باشید ، زیر نور ماه.


نظر نظر دوستان

 Alpha - Omega

 

چه هدبنگ ها كه نزنیم!
اولین تك آهنگ از آلبوم جدید مونسپل منتشر شد! White Skies یا "آسمان های سپید" كه در ترك لیست منتشره مربوط به سی دی دوم و ترك دوم است چند روز پیش روی صفحه مونسپل در فیس بوك قرار داده شد.
ملودیك خواندن فرناندو و نجوا هایش در آهنگ ما را به یاد آهنگ های دهه نود گروه Tiamat می اندازد و شاید حضور یك همخوان زن در قسمت سرود و حتی فضای آهنگ شما را یاد Luna هم بیاندازد.
در قسمتی از شعر فرناندو می خواند: "آسمان ها! پایین بیایید ، پایین بیایید"
موسیقی را باید شنید نباید تفسیر كرد!

Lickanthrope آهنگ دومی بود كه از این آلبوم روی اینترنت قرار گرفت.این آهنگ كه ترك دوم آلبوم اصلی مونسپل Alpha Noir است توسط یك سایت رادیویی و در حین مصاحبه فرناندو با آن رایدو برای شنیدن قرار گرفت و نسخه ضبط شده از آن به سرعت در میان تورنت ها و سایت ها پخش شد.
Lickanthrope یك Black Metal سنگین است.چیزی شبیه Night Eternal اما بارها و بارها سیاه تر!Lickanthrope كه یك بازی با حروف در آن با كلمه Lyckanthrope به معنای گرگ نما وجود دارد برای من بلك ترین آهنگ مونسپل تا امروز است و تیزر ویدئوی آن نیز از صفحه اصلی مونسپل در فیس بوك قابل مشاهده  است.تیزری كه در آن قسمت هایی از ویدئو و پشت صحنه آن و چگونگی آماده شدن اعضای گروه برای بازی در ویدئو را مشاهده می كنیم.نكته جالب توجه در این كلیپ حضور گرگ ها و دختری با شنلی قرمز رنگ است.
از نظر كیفیت صدا هر دو این آهنگ (حداقل آن دو كه من شنیدم و برای شما آپلود كردم) چیز شنیدنی ایی نیستند اما برای رفع عطش شنیدن آهنگ های جدید مونسپل می توان روی آنها حساب كرد.
با توجه به تجربه حداقل دو آلبوم پیشین كه در سال 2006 آهنگ Finisterra و در سال 2008 آهنگ Scorpion Flower پیش از انتشار كل آلبوم منتشر شد حدس من آن است كه مونسپل سعی می كند قبل از انتشار هر آلبوم ، آهنگی كه كمی با مونسپلی كه شنیده شده متفاوت باشد را ارائه كند.
چه حدس من درست باشدو چه غلط ، هدبنگ ها در انتظار است و شعرهایی كه تفكر در آن ها چیز میاموزیم.
تا كنون 3 آهنگ از مجموع آهنگ هایی كه مونسپل عرضه خواهد كرد شنیده اییم.دو آهنگ كه كامل توسط گروه و دیگری هم در ویدئویی كه مونسپل برای تبریك سال نوی میلادی منتشر كرد كه در آن ریكاردو نوازنده گروه ریف های آغارین آهنگی هدبنگ آور را می نوازد.
اگر آهنگ ها را بشنوید رد پای Thrash را می توان پیدا كرد ، خصوصا در آهنگی كه تنها قسمتی از آن را شنیده اییم.

این نوشته به روز خواهد شد.
جاودان باشید ، زیر نور ماه.


نظر نظر دوستان

 Moonspell - Alpha Noir

مونسپل؟
اگر بخواهم ساده بگویم، دوستشان دارم.آنگونه كه دختر بچه ایی تنها عروسكش را دوست دارد.
بیش از ده سال است كه می شنومشان و هنوز وقتی صحبت از آلبوم جدید می شود دلهره می گیرم...

فرناندو  (خواننده گروه) در آخرین مصاحبه اش بلاخره سكوت را شكست از آلبوم آینده گروه صحبت كرد.
فرناندو تایید كرد دهمین آلبوم رسمی گروه با نام "Alpha Noir" بیست و هفتم آوریل (هفتم اردیبهشت 91) منتشر خواهد شد.
مصاحبه فرناندو پر از شعف و امید است و در آن درباره آلبوم جدید می گوید:"هرگز در تاریخچه مونسپل آلبومی به اندازه Alpha Noir به شاهكار نزدیك نبوده است".روند نگارش "آلفا" سه سال به طول انجامیده و بلافاصله پس از موفقیت آلبوم 2008 آنها "Night Eternal" آغاز شده.
Night Eternal هم از نظر فروش و هم از نظر منتقدان اثری قوی شناخته شد.در ابتدای انتشارش در رتبه اول فروش ماهانه آلبوم های موسیقی را كسب كرد و باور كنید مونسپل ، متالیكا و مگادث نیست كه نامشان برای رسیدن به عدد یك هر چارتی كافی باشد.وقتی گروهی از یك شهر كوچك در پرتغال رتبه اول یك چارت می شود طرفدارانش حق دارند خوشحال باشند.حق دارند پز بدهند!
Night Eternal آن سال در متال استورم بهترین آلبوم گوتیك شد (گرچه Turning Season Within از Draconian هم شاكار آن سال بود)و حال پس ار آن موفقیت ها مونسپل سه سال وقت برای آلبومی گذاشت كه تا همین یك ماه پیش كمپانی ایی برای انتشارش نداشت.آنها موسیقیشان را در استویدوی شخصیشان و با هزینه خودشان ضبط كردند و منتظر ماندند تا یك كمپانی با آنها قرارداد ببندد.اتفاقی كه برای گروه هایی كه قدمتشان به چند ماه هم نمی رسد طبیعیست اما مونسپل 19 سال است كه با همین نام كار می كند و اگر بخواهیم Demigod را هم كه اعضایش تقریبا اعضای فعلی مونسپل هم هستند را در نظر بگیریم آنها 21 سال است كه یك گروه رسمی اند و این دقیقا دلیل این كه من چرا عاشق مونسپلم.چون آنها راك استار نیستند ، عاشق موسیقی اند.چون گیتاریست گروه گیتار درس می دهد ، خواننده گروه كتاب ترجمه می كند و  درامر گروه مربی كاراته است تا بتوانند مونسپل را نگه دارند.
با اینكه هنوز به صورت رسمی ترك لیست آلبوم منتشر نشده اما آنگونه كه فرناندو می گوید.آلبوم با تركی همنام آلبوم آغاز می شود و با آهنگ هایی با نام های “Versus” و  “Lickanthrope” و “Em nome do Medo”  (به فارسی : به نام ترس) ادامه پیدا می كند و  با آهنگی با نام “Grandstand” نیز به پایان می رسد.
در مجموع آنها 80 دقیقه موسیقی برای عرضه آماده كرده اند كه آنگونه كه فرناندو در مصاحبه اش گفته در آن الهامی از كارهای Bathory و King Diamond و حتی آلبوم های اول متالیكا و تستامت و دیده می شود.
برای یك گروه گوتیك/بلك الهام از بثوری دور از ذهن نیست.بثوری گروه مورد علاقه فرناندوست و در تنها آلبوم گروه دومش Daemonarch هم آهنگی از آنها را كاور كرده.اما حس كردن Thrash های ریشه دار گذشته در موسیقیشان آن چیزیست كه مرا تا هفتم اردیبشت به مرز جنون می كشد.
در ویدئویی كه گروه برای تبریك كریسمس منتشر كرده اند كه در آن ریكاردو (نوازنده گیتار گروه) در حال نواختن یكی از آهنگ های جدید گروه است نیز می توان Thrash را حس كرد.حس هدبنگ زدن.حس زیبای كهنه بودن یك اتفاق تازه.
در نسخه دولوكس آلبوم ، خبری از ویدویی از اجراهای زنده گروه ، یا پشت صحنه ساخت یكی از ویدئوهای گروه نیست.در این نسخه مونسپل آلبومی دیگر به شما هدیه می دهد.آلبومی به نام “Ómega White” كه به گفته فرناندو برادر دوقلوی "Alpha Noir" است.
گروه در این چهار سال بیش از حد معمول یك آلبوم آهنگ نوشته اند و بر حسب همخوانی مفهوم و اتمسفر آنها را به دو بخش قسمت كردند و قسمت دوم را به عنوان پاداش برای طرفدارانی كه كارهای گروه را بیشتر دنبال می كنند گذاشته اند.
“White Skies” و “Herodisiac” و “Whiteomega” نام چند آهنگ از آلبوم دوم است كه فرناندو در میان صحبت هایش از آنها تعریف می كند.

باز هم از مونسپل و آلبوم جدیدش خواهم نوشت.مونسپل هرگز طرفدارانش را ناامید نكرده.بهتر می شود.تازه می شود.شنیدنی تر می شود.
و در پایان‌،  خبر خوب برای طرفدارانی كم طاقتی مثل من آن است كه مونسپل در توری كه در كشور خودش پیش از انتشار آلبوم خواهد داشت آهنگ های آلبوم های جدیدش

را اجرا خواهد كرد.

كامكار بمانید و رها

-------------
آپدیت...
خبر اول:
طرح روی دابل آلبوم جدید مونسپل "Alpha Noir/Ómega White" منتشر شد.
جلد این آلبوم را مانند آلبوم 2008 هنرمند یونانی  Seth Siro Anton كار كرده .در آن دوگانگی اثر توجه وی‍‍ژه ایی شده و فرناندو آن را تابلوی زیبایی برای اتمسفر آلبوم می داند.

(عكس در ادامه مطلب)


خبر دوم:
همزمان با انتشار آلبوم ، ویدئوی اول گروه با نام Lickanthrope هم منتشر می شود كه كارگردانی آن را Filipe Melo كه پیش از این در سال 2004 ویدئوی I will See You In My Dreams  را برای مونسپل كارگردانی كرد برعهده دارد.
آنگونه كه كارگردان در مصاحبه اش گفته ویدئو با ورود یك زن به یك بار آغاز می شود و المنت های مورد علاقه مونسپل مانند خون آشام ها و گرگینه ها هم در آن حضور خواهند داشت.
او این ویدئو را پر از شگفتی و هیجان تعریف كرده كه از حضور افتخاری چند بازیگر معروف پرتغالی هم بهره برده.

اگر ویدئوی  I will See You In My Dreams را ندیده اید می توانید از اینجا مشاهده كنید.ایده اش جذاب است.اینكه گروه در میان زامبی ها در حال نواختن اند و آنها را می كشند! اما برای من این ویدو دو نیمه دارد.نیمه اول را فقط چون عاشق مونسپلم نگاه می كنم كه هر اتفاقی كه در آن می افتد ضعیف و ابتداییست اما نیمه دوم.نیمه دوم ویدئو از جایی شروع می شود كه زامبیان فرناندو را روی دست می گیرند و در حال تكه تكه كردنش هستند و فرناندو فریاد می كشد "من تو را در رویاهایم خواهم دید".نیمه دوم فوق العاده است.كاش پس از گذشت نزدیك به ده سال هنر كارگردانی فلیپ هم رشد كرده باشد و كاش ویدئوی جدید گروه در حال و هوای نیمه دوم ویدئوی قبلیش اش باشد.

اگر در Facebook هستیدصفحه رسمی مونسپل را لایك كنید!به غیر از پیگیری اخبار آلبوم جدید ، تا آخر ماه می توانید هر سوالی كه درباره گروه دارید بپرسید و جوابتان را از اعضای گروه بگیرید!
و این هم صفحه من ، تا با هم آسان تر در ارتباط باشیم.

جاودان باشید ، زیر جادوی ماه.

ادامه مطلب
نظر نظر دوستان

 آهنین ترین سولو های 2011

سلام.
در این پست سعی كردم مجموعه ایی از زیباترین تك نوازی هایی كه در آلبوم های سال گذشته گروه های Metal شنیده ام را خارج از سبك ، ادای "من متالباز ترم" انتخاب كنم و برای شنیدن شما بگذارم.این قطعه ها سواری گرفتن نوازنده از گیتار نیستند.زیبایی های ساز اند.یكی آرام و یكی تند و كاملا بر حسب اتفاق چیده شده اند.
برای من و بسیاری از دوستانم كه مقدور نیست كل یك آلبوم را همان روزهایی كه منتشر شده بشنویم تجربه بدی نخواهد بود.بشنوید ، شاید بعضی از این گروه ها را نشناسید و محركی باشد برای دنبال كردن كارهایشان یا شاید مثل من هر كدام از این سولو ها مدتی زنگ موبایلتان شود.فقط پیش نیازش در مجموع 7 مگابایت اعتماد به سلیقه نویسنده است.
پیشاپیش عذر بابت كیفیت پایین كه تخصصی در تكه تكه آهنگ ها ندارم ، تنها خواستم جرعه از آنچه می شنوم را بشنوید و در لذتم شریك شوید:


Antrax - Fight 'Em 'Til You Can't (حجم : 367 KB)

آنتركس ، گروهی كه هر آلبوم را با یك خواننده ضبط می كند و امسال پس از ده سال با آلبوم Worship Music بازگشتند.
تا الآن كه این كلمات را می نویسم عشقی ترین سولوی امسال همین قطعه است و قوی ترین دلیل برای افتخار به متال هد بودنم! (اعتراف اول:این قطعات اتفاقی چیده نشده)
آنتركس كه در كنار مگادث ، متالیكا و اسلیر به Big 4 معروفند بارها پیش از انتشار آلبوم نیز این آهنگ را به صورت زنده اجرا كرده بود.


                         ***


Trivium - Forsake Not the Dream (حجم : 506 KB)

اگر انصاف را رعایت كنیم (كه رعایت نكنیم بهتر است) بهترین آلبوم امسال In Waves این گروه است.آلبومی با 18 ترك.برای مت هیفی (خواننده، نوازده و آهنگ ساز گروه)كه جوانی همسن من و بسیاری از شماست این آلبوم یك قدم از عالی هم گذشته.
قطعه ایی كه جدا كرده ام از اهنگ ترك 11 به نام "رویا را رها نكن" است.دارای دو تك نوازیست.ابتدا تك نوازی لید گیتار را می شنویم كه یك سولوی سریع ، تكنیكی است و سولوی دوم كه توسط خود مت هیفی نواخته شده و بیشتر ملودیك است.


                         ***


Megadeth - Wrecker (حجم : 338 KB)
Megadeth - Black Swan (حجم : 244 KB)

مگادث ، مگادث و...مگادث! گروهی كه در بدترین روزهایش هم ناامیدتان نمی كند.
مگادث امسال پس از دو سال با TH1RT3EN بازگشته.من طرفدار این گروهم ، بیش از حد معمولش پس نمی توانم و نباید بیش از این بنویسم.


                         ***


Machine Head - Darkness Within (حجم : 539 KB)

ماشین هد ، گروهی كه كار متوسط ندارد.یا عالیست یا رپ!
پس از آنكه آلبوم پیشین آنها The Blackening توسط MetalHammer به عنوان آلبوم دهه انتخاب شد آنها امسال بعد از 5 سال با آلبوم Unto the Locust بازگشته اند.
سولویی كه انتخاب كرده ام جزو سولوهای آرام این آلبوم محسوب می شود.از آهنگی كه راب آن را به فرزندانش تقدیم كرده.
یكی دیگر از اتفاقات زیبایی كه در این آلبوم افتاده كاور آهنگ The Sentinel از Judas Priest است كه با كیفیت بهتر و لهجه آمریكایی راب - حداقل برای من - شنیدنی تر شده.


                         ***


Arch Enemy - Under Black Flags We March (حجم : 795 KB)

Arch Enemy را دیگر همه می شناسند ، دو سال پیش كارهای قدیمی گروه كه با صدای یوهان خواننده قبلی ضبط شده بود را دوباره بازخوانی كردند و امسال نیز با Khaos Legions آلبومی پر از ملودی باز گشته اند.(اعتراف دوم:اصلا خواننده زن گروه را نمی پسندم)
اما آنجه من جدا كرده ام یك سولوی ملودیك نیست ، هارمونی نواختن دو برادر است و آری! متال بازانه ترین لحظه این آلبوم نیست اما یكی از آن لحظه هایست كه سر اطرافیانتان را خم می كنند تا بازمانده آنچه شما می شنوید را از هدفونتان جمع كنند.


                         ***


The Road To Consciousness  - The Wait (حجم : 659 KB)

"راهی به هوشیاری" شاید نام مناسبی نباشد ، كسی كه این آلبوم را به من داد هم لینك آن را به اشتباه دانلود كرده بود اما این قطعه را بشنوید.حتما!


                         ***


Black Tide - That Fire (حجم : 355 KB)

بلك تاید ، گروهی كه امسال دومین آلبوم خود را منتشر كرده.آلبومی كه در ترك اول Matt Tuck از Bullet For My Valentine هم به عنوان خواننده مهمان حضور دارد.
تك نوازی اش زیباست اما من مجذوب درام این قطعه ام.

                         ***


Amon Amarth - Tock's Taunt - Loke's Treachery Part II (حجم: 828 KB)

گروه كه نیازی به معرفی ندارد ، قطعه ایی كه جدا كردم از ترك دوم آلبوم امسال آنها Surtur Rising است.شاید زیباترین سولوی این آلبوم نباشد اما پر احساس ترینش است.


                         ***


5FDP - Remember Everything (حجم: 411 KB)

Five Finger Death Punch! نمی دانم دوستشان دارم یا نه اما می دانم صدای وكالش بعد از Fernando Ribeiro  و  Corey Taylor سومین صدای فوق العاده اییست كه شنیده ام.به نسبت بی كلاس اند اما آلبوم هایشان پر از اتفاقات خوش آیند است.آنها امسال با American Capitalist سومین آلبومشان بازگشته اند.
این قطعه سولوی آرام ترین آهنگ آنهاست آهنگی كه از شنیدنش خسته نمی شوم.كاش شما هم بپسندید.


                         ***


Devildriver - Black Soul Choir (حجم : 345 KB)

بله! Devildriver! گنج را باید در خرابه پیدا كرد.آن هم گنجی كه زیبایی اش آنقدر بالاست كه جرات تضمین كردن علاقه شما را می دهد.حتما بشنوید.


                         ***


Evergrey - To Fit The Mold (حجم : 770 KB)

از Evergrey زیاد نشنیده ام اما آلبوم امسالشان Glorious Collision را از دست ندهید.نه می شود و نه باید از میان آن همه سولوی زیبا یكی را انتخاب كرد.


                         ***


Within Temptation - Lost   (حجم : 1.35 MB)

5 یا 6 سال پیش كه من تازه نوشتن در این وبلاگ (البته آنی كه فیل تر شد) را شروع كرده بودم.نصف وقت آنلاین بودنم صرف این می شد كه به دیگران بقوبلانم Within Temptation و Evanescence و الخ متال نیستند.اما امروز یاد گرفته ام بشنوم و اگر با سلیقه ام سازگار بود لذت ببرم و این قطعه كه جدا كرده ام اوج لذتم از شنیدن صدای بی نظیر خواننده و كورال زیبای زیر صدایش است.واقعا چه اهمیتی دارد سبكش چیست وقتی زیباست؟

                         ***

آپدیت:


Hammerfall - B.Y.H (حجم : 946 KB)


نمی دانم Hammerfall چند ساله است و آلبوم امسال آنها چندمین اثر آنهاست اما شنیدنی اند.كلاسیك و مستدام.

قدیمی اند و كمو بیش ناآشنا.جزو معدود گروه های متال كه اگر كل آلبومشان را بگردید یك آهنگ آرام هم پیدا نمی كنید.


                         ***


Rev Theory - Hangman  (حجم : 529 KB)


یك مشت بچه باحال.آشنایی من با آنها به خاطر ساندترك یكی از سریالهایی بود كه می دیدم.آلبوم آخر آنها Justice در سبك خود یكی از بهترین هاست.

حتما كارهایشان را بشنوید.هدبنگ تضمینی.

(این دومین سولوی عشقیست)


                         ***


Disturbed - 3 (حجم : 488 KB)


گروهی معروف كه پس از دو آلبوم كمو بیش نچسب راه خود را پیدا كرد ، امسال آنها با The Lost Children بازگشتند.آلبومی از كارهای بازخوانی چند قطعه بدون آلبوم گذشته و چند ترك جدید.

Disturbed را غالبا به خواننده خوش صدایش می شناسند اما از گیتاریست آن نباید گذشت كه برای گروهی چهار نفره سولوی هایی مثل Stricken و The Night را نواخته است.


                         ***


Draconian - Deadlight (حجم : 672 KB)


من كماكان بر مواضع پیشینم تاكید می كنم كه من با Draconian قهرم و منتظر آلبوم بعدی می مانم.البته تازگی هم كه خواننده زن این گروه ، این گروه را ترك كرد...

اما از یك آهنگ آلبوم قبل نمی توان گذشت.قطعه ایی كه جدا كردم ساده اما زیباست.                         ***Amorphis - You I Need  (حجم : 576 KB)

آمورفیس را دیگر همه می شناسند.

آلبوم امسالشان واقعا قویست.تكه ایی كه جدا كردم كوتاه است اما ملودیك.مطمئن باشید به شنیدنش می ارزد.                         ***


Children Of Bodom - Roundtrip To Hell And Back (حجم : 332 KB)


كسانی كه كمترین آشنایی با موسیقی آهنین دارند هم این گروه را می شناسند.خواننده و گیتاریستش بهترین نباشد یكی از بهترین هاست اما طرفداران خاص خودشان را دارند.

امسال با Relentless Reckless Forever هشتمین اثر استدیوئی خود برگشته اند آلبومی كه در بازار خوش ندرخشید اما طرفداران گروه را راضی نگه داشت.

غالب سولوهای آلبوم آخر آنها هنرنمایی كیبوردر گروه است قسمتی كه انتخاب كردم خالص ترین و الكسی وار ترین سولوی این آلبوم است.                         ***Papa Roach - No Matter What  (حجم : 527 KB)


گروهی مثل Papa Roach هیچ وقت گروه مورد علاقه من نمی شود ، اما بی خیال اسمها.شنیدنیست.


                         ***


Nightwish - Last Ride Of The Day (حجم : 436 KB)


شما كه غریبه نیستید ، تقریبا تنها سولوی آلبوم است.نیتم از تكه تكه كردنش این بود كه بگویم این آلبوم را هم دارم.

اما بدك هم نیست.

--------------

برایم بنویسید ، از لحظه های ناب موسیقی آهنین ، از آنهایی كه باید می نوشتم و ننوشتم.

سربلند بمانید و رها

 


نظر نظر دوستان

 Sons of Seasons


دوستان من , سلام
نوشتار امروز از گروه Sons of Seasons است. "فرزندان فصل ها" را Oliver Palotai کیبوردر پیشین Kamelot , Circle II Circle و Blaze بنیان گذاشت تا با انتشار اولین آلبوم رسمیشان با نام Gods Of Virmin در سال 2009 کار خود را آغاز کند.
ترانه های این آلبوم غالبا به حوادث تاریخی , تاثیرات تمدن بر انسان و اشتباهات آنهاست.
نخستین برگردان , آهنگ Fall of Byzanz ترانه هشتم این آلبوم است که در آن از جنگ عثمانی و روم با نگاه شاعر می شنویم.
گرچه حمله امپراتوری عثمانی به روم شرقی مانند تمام آنچه گذشته جز تاریخ نیست.تاریخی كه به دست قوم پیروز نوشته می شود و حقیقت زیر خرابه ها و خاكستر ها رها می شود تا بپوسد , اما من آنچه خواندم و شنیدم را می نویسم و شما تصحیحم کنید تا نوشته ایی معتبر داشته باشیم.
- امپراتوری عثمانی:
امپراتوری عثمانی یک قدرت سیاسی از ۱۲۹۹ تا ۱۹۲۲ میلادی در منطقه مدیترانه بود. این امپراتوری مسلمان در اوج قدرت خود (قرن ۱۶ میلادی) مناطق آسیای صغیر ، اکثر خاورمیانه، قسمت‌هایی از شمال آفریقا، قسمت جنوب شرقی اروپا تا قفقاز را شامل می‌شد.
- امپراتوری بیزانس:
پس از تقسیم امپراتوری بزرگ روم در سال 364 میلادی به دو قسمت شرق و غرب توسط تئودسیوس کبیر , روم غربی به پسر كوچكتر رسید كه به دین نیاكان خود بود و روم شرقی (یا بیزانس) به پسر بزرگتر كه دین رسمی كشورش را مسیحیت معرفی کرد.پایتخت این امپراتوری شهر كنستانین با قدمتی بیش از 1000 سال بود.زمانی که امپراتوری بیزانس در اوج قدرت خود بود بخش های وسیعی از اروپای شرقی ، آسیای صغیر و ارمنستان را تحت تصرف خود داشت اما با گذشت قرن ها که این امپراتوری رو به زوال نهاد ، قلمروی بیزانس محدود به شهر قسطنطنیه و مناطق پیرامونی آن شد.
آنچه در این شعر به آن پرداخته می شود حمله پایانی عثمانیان به شهر كنستانین (قسطنطنیه - استانبول فعلی) است كه در آن به واسطه محاصره طولانی شهر و بمباران آن توسط توپ ها و برتری نظامی ترک ها در آب , عثمانیان وارد شهر شدند و با كشتن "کنستانتین یازدهم" باعث سقوط این امپراتوری 1000 ساله شدند.
بنا به گفته برخی تاریخ نگاران و همینطور شعری كه در پایین می خوانیم این سقوط با قتل و غارت مردم بیزانس همراه بوده و شاعر علت این كشتار را "تقابل ادیان" این دو امپراتوری می داند.
شعر با تصویر های ذهنی شاعر از بیزانس آغاز می شود، هنگامی كه به بقایای تمدنش می نگرد....

Fall of Byzanz
سقوط بیزانس

Gold-sprinkled servant, east-roman child
کارگزاری با لباس زربافت , زاده روم شرقی
like God's own creation, where the blisters of ages in glory subside
جایی كه مانند خلقت خود خدا ،‌ التیام زخم های كهنه ؛‌ غرور و افتخار است
Speaking of wisdom, speaking of pride
سخنانی پر از خرد ،‌ پر از تفاخر
I stare down the bridges and conjure up the old heart of mankind
خیره به پل ها می نگرم و قلب انسانهای گذشته را احضار می كنم

Justinian's children saw the coming of the Osman Foray
فرزندان كنستانتین ، تاراج عثمانیان را با چشم دیدند
Failing allegiance no friend in need, so that's what they say
همانگونه که گفته اند, در روزگار نیاز دوستی ها رنگ می بازد
They build a bridge to heaven to see the World unfold
آنان پلی تا آسمان می سازند تا حقیقت دنیا را ببینند
But seeds of disillusion were planted in sand, to blossom in enemy's land
اما بذر ناامیدی از ایمان ضعیف در خاك كاشته شد تا در سرزمین های دشمن جوانه بزند

When bloodshed has started, the siege began.
خونریزی آغاز شده است ، رومی ها در محاصره اند
A clash of religions, as some failed conversations brought death in the end
تقابل ادیان ؛ گفت و شنودها پاسخ نداد تا مرگ همه چیز را پایان دهد
Thinking about sadness, thinking about pain
افكاری پر از اندوه ، افكاری پر از درد
I still hear the echoes, paradise shattered by steel-bladed rain
بهشت زیر باران شمشیرهای فلزی خُرد شد ، هنوز صدایش در گوشم می پیچد

The prophet's disciples went for battle and for heaven's reward
شاگردان مسیح برای جنگ و هدایای آسمانی رفتند
Belief is a leader, inspiration, and a reason for war.
ایمان یك راهنماست ؛ یك الهام ، یك دلیل برای جنگ
---------------
امروز از عثمانی هم اثری نمانده.براستی كه "ما تاریخ را می خوانیم تا مطمئن شویم دقیقا همان اشتباهات را تكرار می كنیم" - (Tiamat - Angel Holograms)
.....
دومین برگردان , Wintersmith  نام دارد که ترانه نهم این آلبوم است.
آهنگی آرام که در آن Simone Simons  خواننده گروه Epica - و نامزد Oliver Palotai پایه گذار فرزندان فصل ها - میهمان گروه است.البته برای کسانی که صدای Simone را شنیده باشند تشخیص صدایش در کورال آهنگ Fall Of Byzanz و خصوصا سرود آهنگ Fallen Family سخت نخواهد بود.
باید این آهنگ را شنید تا دید چگونه در یک آلبوم Metal فریاد ها و عاشقانه ها با هامونی در کنار هم قرار گرفته اند.
داستان این شعر شاید داستان بانوی فرمانرواییست که در ناامیدی می جنگد و سربازی که برای او به جنگ رفته و نباید , اما عاشق اوست.....

Wintersmith
زمستان ساز

[زن:]
The days have grown darker And clouds are hanging low
روزگار غم بارتر شده و ابرها سقف آسمان را کوتاه کرده اند
The hills once spread lush and green
(این) بلندی ها روزگاری سبز و گسترده بودند
Snow's falling where the roads have been
(اما امروز) برف جاده ها را می پوشاند

[مرد:]
So little her confidence
چه کم شده ایمانش
But still she walks strong
اما هنوز استوار قدم می گذازد
I'm born from the season's dance
من از رقص فصل ها به دنیا آمدم
To men I belong
(و) قسمتی از دنیای انسانها ام

[زن:]
The cold is coming closer
سرما محاصره اش را تنگ تر می کند
And the harmony is lost
پیمانمان شکسته شد
This burden that lies on my soul
غم سنگینی بر روحم دارم
And in my hand my people's hope
و دستانی که چشم امید مردمم به آن است

[مرد:]
My maiden's uneasiness, her anxiety
دوشیزه من آشفته خاطر است
To put all those fears to rest is a task given to me
آسوده کردن خیال او وظیفه اییست که من بر عهده دارم

[مرد و زن:]
Winter's alive, one splintered soul
جان بدر برده از زمستان , (با) روحی درهم شکسته
No heartbeat inside
(و) قلبی خسته از تپیدن
Breathing the cold, uncertain stride
کمی تنفس هوای سرد , گام های مردد
Trying to feel, to be next to her
تلاش می کند حس در کنار عشقش بودن را تجسم کند
-------------
جدا از این 2 آهنگ , این آلبوم مملو است از آهنگ هایی شنیدنی ایی مانند Gods of vermin, Fallen Family , Belial's Tower و Dead man's shadows که در آن میانه هایش یک تکنوازی از پیانو هم خواهید شنید.
عکس روی جلد این آلبوم هم واقعا تماشاییست ,گویی که آن زن سرنوشت است و این شطرنج هم زندگی.

Gods of Vermin برای Sons of Seasons یک آغازی قوی بود , باید به انتظار کارهای دیگر این گروه نشست.

کامکار بمانید و رها.
 


نظر نظر دوستان

 Trivium

سلام
خوشحالم از افتخار یک سلام دیگر.
این بار از Trivium خواهم نوشت که از سال 2000 فعال است و تا کنون 4 آلبوم رسمی منتشر کرده است.مقابل سبکشان هر کسی سبکی نوشته از Metalcore تا Thrash اما آنچه مهم است شنیدن , هدبنگ و لذت است.
قلب Trivium جوانی 24 ساله به نام Matt Heafy است.خواننده , شاعر و  نویسنده اغلب آهنگ های گروه.
Matt که مادری ژاپنی دارد و دورگه بودن از چهره اش مشخص است , اولین آلبوم رسمی را در 16 سالگی منتشر کرد و در بیست سالگی Golden God Award را برنده شد .جایزه ایی که سال بعد به Robb Flynn خواننده 42 ساله گروه Machine Head رسید.
ملودی های زیبا , تکنوازی ها سریع و تکنیکی , ترکیب صدای تمیز و فریاد های خواننده همه عالی اند اما آنچه این گروه را خاص می کند شعرهایش است , آنها برای هر آلبوم یک زمینه شعری انتخاب می کنند و موسیقی و  شعر را بر همان پایه می نویسند.
در این نوشتار می خواهم از آلبوم آخر آنها Shogun محصول سال 2008 بنویسم.آلبومی که رتبه 23ام از 200 آلبوم پر فروش سال را داشت.شوگان بالاترین درجه ژنرالی ارتش در ژاپن فئودالی است و اشعار این آلبوم به اساطیر یونان و ژاپن می پردازد.
شعرهای آلبوم پیشین آنها The Crusade  محصول 2006  نیز به قتل ها و جنایتها معروف و تراژدیک می پرداخت.مثلا مضمون شعر Entrance of the Conflagration قتل پنج فرزند توسط پدر خود بود یا Unrepentant داستان کشته شدن سه دختر توسط پدرشان را تعریف می کرد.
-------------
اولین برگردان این نوشته ترانه چهارم این آلبوم به نام Into The Mouth Of Hell We March است.
داستان این شعر الهام گرفته شده از قسمتی از "سفر اودیسه" است که در آن اودیسئوس پس از گم کردن راهش  در یکی از سفرهای دریایی اش به دو هیولای دریایی به نام های Scylla و Charybdis بر می خورد.
اسکیلا و شاریبدس در آغاز دختران زیبایی بودند که به خاطر توهین و عدم پذیرش دستور خدایان به شکل دو هیولا در آمدند.اسکیلا(یا سیلا) هیولای بزرگی شده بود که برای نابود کردن دریانوردانی که می خواستند از محل زندگی اش - تنگهٔ مسینا - عبور کنند مقدار زیادی آب را با دهانش بالا می کشید و گرداب عظیمی به وجود می آورد (در شعر به دهان باز کردن زمین تشبیه شده) و پس از آن با بیرون راندن آن آب به آن را به روی کشتی های عبوری می ریخت(در شعر به باران سیل آسا).
شاربیدس (یا کاریبد)هم هیولایی با چندیدن سر و گردنی بلند شده بود که زیر تحته سنگی مقابل سیلا زندگی می کرد و دریانوردانی که به او نزدیک می شدند را می بلعید.
بر اساس داستان اودیسه , اودیسئوس برای گذر از آن تنگه بین سیلا و کاربید , کاربید را انتخاب کرد و با از دست دادن چند نفر از همراهانش در کشتی , توانست خود را به ساحل برساند.
-خواهشی که دارم این است که ابتدا موسیقی را از لینک پایین دریافت کنید و هنگامی که موسیقی را می شنوید ترانه را بخوانید که هیجان و احساسی که میان فریاد ها و نجواهای موسیقی این گروه است قسمتی از ترانه است.

Into The Mouth Of Hell We March
ما بر دهانه ی جهنم پا می کوبیم

Can't you see, it's not only me
متوجه نیستی , من در این حس تنها نیستم
That feels we're linked to the seas
(احساسی که می گوید ) ما به دریا متصلیم
Make your way to a massive grave
تا یکی از گورهای عظیم برای خودت راهی باز کن
If you can't fight for each day
اگر نمی توانی هر روز بجنگی

Torrential rain at the helm of death
(این ) باران سیل آسا (که) بر محمل مرگ (مبارد)
It drowns the weak, battering the rest
ضعیف را غرق می کند , تکه ها را بهم می کوید
Black walls of waves pummel to capsize
دیواره های سیاه موج برای آرام شدن مشت می کوبند
The roaring thunder overshadows our cries
تندر غران گریه های ما را در خود پنهان می کند
Spires of lightning thrown down from the gods
نیزه هایی که به امر خدایان از آسمان پرتاب می شوند
Melting skin even in the deluge
پوستی که حتی زیر باران هم ذوب می شود
The mast is broken, hull is splitting
بادبان در هم کشته , عرشه از هم می گسلد
Dear god the fucking ship is sinking
آه خدا , کشتی ما در حال غرق شدن است

Such turmoil, let's make the blood boil
فاجعه ایی در حال رخ دادن است , بگذار خون ها را به جوش بیاوریم
Make your time count or rot as the soil
یا از باقی عمرت استفاده کن یا مانند خاک (بی جهت) بپوس
Life is hard, a fucking battle
زندگی دشوار است , (مثل) یک جنگ نکبت بار
The time is now and here's your drum roll
زمانت رسیده و صدای طبل های (جنگ) تو به گوش می رسد

We crawl out from the wreckage
ما از میان تکه ها خود را بیرون می کشیم
Fingers dig into the sands Of the shores
انگشتان به داخل شن ساحل فرو می روند
Everything we worked for
هر چه که ما برایش تلاش کردیم
Is ripped apart and ruined,drowned
شکست , تباه شد و به زیر دنیای
Deep beneath our dying world
در حال مرگ ما به گل نشست

The earth begins to open up
زمین دهان باز می کند
Into the mouth of hell we march
(و) ما بر دهانه جهنم پا می کوبیم

Now you see, for it is we
حال می توانی بفهمی , برای آن ما
Who walk the fire and breathe
که از میان آتش و طوفان عبور کردیم
Make our way out of the grave
از میان گور خود زنده بیرون آمدیم
And lick the blood from our blades
و خون روی شمشیر خود را با زبان پاک کردیم

I will try to pour all of myself into this life Before I die
من پیش از آنکه بمیرم هر چه می دانم می گویم
If I go before my time Then take these words evermore into your life
اگر پیش از آنکه باید رفتم , حرفم را بشنو و همیشه به خاطر داشته باش
---------------
شعر بعدی ترانه نهم این آلبوم است و همانطور که از نامش هم مشخص است مربوط به Prometheus است.
پروتمئوس  فرزند یاپتوس -یکی از 12 خدای اصلی - بود که آتش را از زئوس (خدای زمین)دزدید و به بشر داد و به خاطر این خیانتش از طرف زئوس مجازات شد .او را با دستان باز به تخته سنگی بزرگ زنجیر کرده بودند ,هنگام روز یک عقاب بزرگ به بدنش هجوم می آورد و اعضای درون بدنش -یا تنها جگرش - را می كند و از آن تغذیه می کرد و در طول شب به خاطر نامیرا بودنش (پروتمئوس از تایتان‌های نسل دوم بود), اعضای بدنش دوباره خود را ترمیم می کردند و به شکل اول در می آمدند و این عذاب ادامه داشت...
تا پس از چندین سال هرکول (Hercules) قهرمان یونانی عقاب را کشت و پرومئوس را آزاد کرد.
سولوی این آهنگ شاهكار این آلبوم است!

Of Prometheus And The Crucifix
از پرومئوس و به صلیب کشیده شدن

I am the Promethean
من پرومئوسم
Tragic figure in this dream
سمبل غم در این رویا
Dream known as life
رویایی که نامش زندگیست
I bring spark into the lives
من نور را به زندگی ها آوردم
Take the molded, show them fire
 با آتش آشناشان کردم
Fire's the spark in their eyes
بارقه های آتش در چشمانشان

I am made exemplary
از من نمونه ایی ساختند (تا دیگر کسی کار مرا تکرار نکند)
Lashed up by the public scene
تکه تکه ام کردند و در مقابل چشم مردم قرار داند
For bearing my heart, my soul's on fire
به خاطر شنیدن حرف دلم , روحم را در آتش انداختند
I pull my ribs open now
قفسه سینم ام را باز می کنم
Bleed my heart upon the grounds
خون قلبم روی زمین می ریزد
Drink of the blood, take me in
نوشیدن خون , درد مرا کاهش می دهد

My flesh is ripped at daily
بدن مرا در روز از هم می درند
It's the cross I bear
مرا به صلیب کشیده اند
I feel it tear out my insides
احساس می کنم مرا از درون می شکافد
A pain so heavy I could collapse
این درد مرا از پا در می آورد
I feel it just may kill me
احساس می کنم به زودی خواهم مرد
I must brave through this storm
باید در برابر این طوفان استوار بمانم

Chain me down, nail me up
به زنجیرم بکشید , بدنم را (با پنجه هایت)بکنید
It feels so cold on my skin
دیگر احساس نمی کنم
Flesh cut deep from their claws
چنگال هایشان گوشت را از استخوانم جدا می کند
Chew my organs out
اعضای بدنم را با دندان بیرون می کشند
Salivating with hate
با نفرت و طمع می خورند
Crown of thorns, deathly boards
ضربه های مرگ آور عقاب
won't Make me cease to be
بودن مرا تمام نمی کند
You've turned this scapegoat into
شما این قربانی را به یک شیر تبدیل کردید
The lion that will devour you whole
که (روزی) همه شما را خواهد بلعید

I must brave through this storm
باید در برابر این طوفان استوار بمانم....
-----------------
و برگردان آخر که آخرین ترانه این آلبوم و هم نام آن است.آهنگی 12 دقیقه ایی که دو تکه دارد.چهار دقیقه ابتدایی که یک موسیقی ناب سریع می شنویم , سه دقیقه یک موسیقی آرام با خواننده ایی که بیشتر زمزمه می کند و با یک سولوی دوباره به ملودی ابتدایی بازمی گردیم.
خواندن این شعر مرا به یاد فیلم "هفت سامورایی "شاهکار کوروساوا می اندازد.

Shogun

Won't walk the Earth a specter
(دیگر) کسی بر روی زمین پا نخواهد گذاشت
Won't hold my tongue from lashing out
زبان مرا از بریده شدن نجات نمی دهد
This is my writ of honor
این کتیبه ی افتخارات من است
Drawn by the blood that I have shed
(که) با خون هایی که ریختم نوشته شده
The beasts will soon assemble
جانوران به زودی دوباره متحد خواهد شد
Conjoining in their putrid flesh
در بدن متعفن خود یکی می شوند
Their hearts don't beat desire
قلب آنها برای آرزو و امیالشان نمی زند
They pump violence and poison
قلب آنها (تنها) خشونت و سم پخش می کند

Flesh opens up, blood's retreating
بدن تکه تکه می شود , خون عقب نشینی می کند
Death's embracing, all is ending
مرگ همه را در آغوش می گیرد , همه چیز تمام می شود

The monsters walk among us
هیولا ها میان ما قدم می زنند
Leeching the blood out from what's good
مانند زالو خون هر چه پاکی در دنیاست را می مکند
Infecting at transmission
و طاعون تغییر را همه گیر می کنند
Swallowing innocence from life
بی گناهی را از معنای هستی می بلعند
Our time has come to stand forth
نوبت ما شده تا مقابل
The wretched womb from which they feed
رحم پستی که آنها از آن بیرون می آیند , بایستیم
Behold the loathsome demons
شیطانین نفرت انگیز را زیر نظر بگیریم
Send them into the hell they made
(و) آنها را به همان جهنمی باز گردانیم که (برایمان) ساخته اند

The pulse is now quickening
ضربان ها تندتر می شود
Softly, it's painstaking
آرام , با دقت و آرامش تمامش کن
Look within to calm the storm
به درونت بنگر تا طوفان را آرام کنی
Raging inside the form
طوفان خشمی از درونت می آید
There's no turning back
دیگر راه بازگشتی نیست
For I'm witness to the changing
که من دیده ام تغییر چگونه است
Take all you have brought to sacrifice
هر چه برای فدا کردن آورده ایی را بردار
For you will lose much more
که بسیار از دست خواهی داد
If you succeed in this battle
(حتی) اگر از میان این جنگ  پیروز بیرون بیایی
You still will lose so much more
باز هم بسیاری از دست خواهی داد

Time has come to face all evil
وقتش شده که با تمام بدی ها رو به رو شوی

Now the seas rise up as serpents
حالا دریاها به شکل مارهایی بر می خیزند
Spawned from the mouth of Earth's surface
از میان پوسته زمین سر از تخم بیرون می آورند
As the skies now fall fast burning
هنگامی که آسمان ها بر سرت خراب می شوند
Open wide and face the suffering
(تنها) سپر بی انداز و عذاب را بپذیر

The inferno spews out hell's horde
دوزخ لشگر جهنمی اش را آزاد می کند
Casting the flames upon our world
آتش را به جهانمان می آورند
As death eclipses all the light
هنگامی که مرگ هر چه نور است را کسوف می کند
We make our last stand, 'til death: fight
ما برای آخرین بار می ایستیم و می جنگیم  : تا مرگ!

Time will not heal all of your pain
(گذشت ) زمان همه درد هایت را مرهم نخواهد بود...
----------------
کاش برگردان ها کم اشتباه باشند.
Trivium گروهی زنده و آینده دار است.شک ندارم آلبوم جدیدشان که در سال جاری میلادی منتشر خواهد شد ملودیک تر و هدبنگ آورتر از شوگان خواهد بود.Trivium را نیوش کنید و امیدوارم مانند من این گروه دروازه ایی باشد تا Bullet for my valentine و All That Remains هم به اسامی گروه های مورد علاقه تان اضافه شود.

کامکار بمانید و رها.


نظر نظر دوستان